Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zástupca primátora

 

Za zástupcu primátora bol pre volebné obdobie 2018 – 2022 menovaný 

Dušan Vojtek

Funkcia zástupcu je vykonávaná v zmysle Zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení:

(1) Starostu zastupuje zástupca starostu, ktorého spravidla na celé funkčné obdobie poverí zastupovaním starosta do 60 dní od zloženia sľubu starostu; ak tak neurobí, zástupcu starostu zvolí obecné zastupiteľstvo. Zástupca starostu môže byť len poslanec. Ak obec má viac ako 20 000 obyvateľov, starosta môže poveriť zastupovaním dvoch zástupcov starostu, pričom určí ich poradie. Starosta môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. Ak starosta odvolá zástupcu starostu, poverí zastupovaním ďalšieho poslanca do 60 dní od odvolania zástupcu starostu.

(2) Ak je v obci zriadená obecná rada, zástupca starostu je jej členom.

(3) Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom v písomnom poverení.

(4) Ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia [§ 13a ods. 1 písm. c) až i)], plní úlohy starostu v plnom rozsahu zástupca starostu; ak sú poverení zastupovaním dvaja zástupcovia starostu, plnia tieto úlohy v poradí, v ktorom boli poverení za zástupcov starostu. Zastupovanie sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.        

(5) Zástupcovi starostu, ktorý plní úlohy starostu podľa odseku 4, patrí plat podľa osobitného zákona.

 

ZVEREJNENIE ODMENY ZÁSTUPCU PRIMÁTORA MESTA

V súlade s ustanovením § 25 ods. 7 vety 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. Mesto Turčianske Teplice zverejňuje mesačnú odmenu pre poslanca, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, a ktorú určil primátor mesta Mgr. Igor Hus vzhľadom na vecnú a časovú náročnosť výkonu funkcie zástupcu primátora mesta Turčianske Teplice Dušanovi Vojtekovi vo výške 500 Eur. Odmena patrí zástupcovi primátora mesta Turčianske Teplice od 1. februára 2019.

Kompetencie a právomoci zástupcu primátora v zmysle § 13b bod (3) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení sú určené k dátumu menovania v písomnom poverení.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka