Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Povinné údaje na zverejnenie podľa § 41 a § 136

Oznámenie o otváraní ponúk

Zverejnené, 11. 3. 2014 

Špeciálne komunálne vozidlo s príslušenstvom

Zverejnené, 6. 2. 2014

 

Špeciálne komunálne vozidlo - oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov

Zverejnené, 20. 3. 2014


 

Zverejnenie zadávania zákazky v profile verejného obstarávateľa - § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní

SO 01 Rekonštrukcia centrálnej zóny slúžiacej rozvoju cestovného ruchu (opakovaná)

Zverejnené, 25. 9. 2018

 

Rekonštrukcia centrálnej zóny slúžiacej rozvoju cestovného ruchu - I.etapa

Zverejnené, 14. 9. 2018

 

Stavebné úpravy miestnej komunikácie, ul. Kúpeľná

Zverejnené, 24. 8. 2018

 

Bytový dom 20 b.j. Diviaky - Stavebné úpravy na konštrukcii strechy

Zverejnené, 8. 6. 2018

 

Zverejnenie zadávania zákazky v profile VO na stránke mesta ZUŠ

Zverejnené 2. 5. 2018

Výstavba parkoviska - Horné Rakovce, Turčianske Teplice

Zverejnené, 8. 9. 2017

 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Kollárová

Zverejnené, 15. 8. 2017

 

Oprava strešnej krytiny – kultúrny dom Turčianske Teplice

Zverejnené, 10. 5. 2017

 

Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia, ul. SNP

Zverejnené, 5. 5. 2017

 

Chodník pre peších - ul. Partizánska, centrum

Zverejnené, 13. 4. 2017

 

Rekonštrukcia obslužnej komunikácie na cintoríne

Zverejnené, 31. 3. 2017

 

Chodník pre peších - ul. Červenej armády

Zverejnené, 27. 3. 2017

 

Rekonštrukcia asfaltového povrchu, ul. Slnečná

Zverejnené, 10. 10. 2016

 

Parkovisko Horné Rakovce, Turčianske Teplice

Zverejnené 30. 9. 2016

 

Chodník na Ulici Jozefa Lettricha

Zverejnené 13. 7. 2016

 

Odkanalizovanie zastávky a spevnené plochy

Zverejnené 20. 5. 2016

 

Oprava a modernizácia sociálnych zariadení objektu MŠ Školská

Zverejnené 5. 11. 2015

 

Projektové a inžinierske práce – Základná a materská škola Horné Rakovce

Zverejnené 13. 10. 2015

 

Rekonštrukcia chodníka, ul. Stará Hájska - Partizánska

Zverejnené 16. 9. 2015

 

ZŠ a MŠ Horné Rakovce – oprava a zateplenie strechy

Zverejnené 21. 8. 2015

 

Výmena okien a dverí objektu služieb – rekonštrukcia a modernizácia majetku obcí

Zverejnené 18. 8. 2015

 

Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách

Zverejnené 17. 8. 2015

 

Prístupová  komunikácia, ul. Jozefa Lettricha

Zverejnené 25. 7. 2015

 

Javisková technika v sále kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach

Zverejnené 2. 7. 2015

 

Kamery pre systém Mesta Turčianske Teplice

Zverejnené 10. 4. 2015

 

Prezentačné predmety pre Mesto Turčianske Teplice

Zverejnené 11. 2. 2015

 

Kancelárske potreby  pre MSÚ  Turčianske Teplice

Zverejnené 11. 2. 2015

 

WEB stránka mesta Turčianske Teplice s formulármi cez ÚPVS

Zverejnené 19. 11. 2014

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena LED svietidiel I. etapa

Zverejnené 17. 10. 2014

 

Budova KAS - požiarna zbrojnica – stavebné úpravy

Zverejnené 26. 9. 2014

 

Ohňostroj Turčianske Teplice 2014 / 2015

Zverejnené 24. 9. 2014

 

Rekonštrukcia asfaltového povrchu, ul. Kollárová

Zverejnené 24. 9. 2014

 

Tlač ceninových poukážok mesta Turčianske Teplice 

Zverejnené 17. 9. 2014

 

Rekonštrukcia chodníka: Ul. partizánska - školská

Zverejnené 15. 8. 2014

 

Rekonštrukcia chodníkov, Horné Rakovce

Zverejnené 23. 7. 2014

 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Žarnovická - Diviaky, Turčianske Teplice

Zverejnené 9. 6. 2014

 

Obstaranie osobného motorového vozidla pre Mesto Turčianske Teplice

Zverejnené 28. 5. 2014

 

Požiadavky na vypracovanie ponuky: Materiálno-technické zabezpečenie spoločensko-kultúrnych podujatí mest

Zverejnené 14. 5. 2014

 

Rekonštrukcia chodníka, ul. Partizánska

Zverejnené 30. 4. 2014

 

Rekonštrukcia Kultúrneho domu - Projektové a inžinierske práce

Zverejnené 20. 2. 2014 

 

Kancelárske potreby

Zverejnené 15. 1. 2014

 

Obnova náučného chodníka Lesopar Bôr

Zverejnené 13. 1. 2014

 

Oprava – kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť v budove tribúny areálu ŠK Dynamo Diviaky, Turčianske Teplice

Zverejnené 9. 10. 2013

 

Montáž, prevádzkovanie, vyúčtovanie meračov tepla v novostavbe 25 bytového domu Horné Rakovce

Zverejnené 3. 10. 2013

 

Havaríjna oprava strešnej krytiny nájomného bytového domu 34 b.j.

Zverejnené 16. 9. 2013

 

Vstupy do domov – Dolná Štubňa, ul. Holeška

Zverejnené 13. 9. 2013

 

Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Horné Rakovce

Zverejnené 5. 9. 2013

 

Rekonštrukcia prepojovacej komunikácie Kuzmányho – Slobody

Zverejnené 4. 9. 2013

 

Rekonštrukcia chodníka, ul. Družstevná – pri pekárni

Zverejnené 4. 9. 2013

 

Dodávka a montáž plastových výplní okien a hliníkových vstupných dvier na budove Kultúrneho Domu v Turčianskom Michale

Zverejnené 2. 9. 2013


 

Správa o zadávaní zákazky

Výmena okien a dverí objektu služieb – rekonštrukcia a modernizácia majetku obcí

Zverejnené 18. 9. 2015

 

Javisková technika - odstránenie nevyhovujúceho stavu - KD Turčianske Teplice

Zverejnené 26. 8. 2015

 

Kamery pre systém Mesta Turčianske Teplice

Zverejnené 20. 4. 2015

 

Prezentačné predmety pre Mesto Turčianske Teplice

Zverejnené 23. 2. 2015

 

Kancelárske potreby pre MSÚ Turčianske Teplice

Zverejnené 23. 2. 2015

 

Web stránka mesta Turčianske Teplice  – zrušenie použitého postupu zadávania zákazky

Zverejnené 16. 12. 2014

 

Rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena LED svietidiel I. etapa

Zverejnené 7. 11. 2014

 

Stavebné úpravy budovy KaSS

Zverejnené 27. 10. 2014

 

Ohňostroj mesta 2014/2015

Zverejnené 15. 10. 2014

 

Rekonštrukcia asfaltového povrchu, ul. Kollárová

Zverejnené 13. 10. 2014

 

Tlač poukážok mesta

Zverejnené 26. 9. 2014

 

Rekonštrukcia chodníka, ul. Partizánska, Školská

Zverejnené 10. 9. 2014

 

Rekonštrukcia chodníkov - Horné Rakovce

Zverejnené 11. 8. 2014

 

Opravy výtlkov a rozkopávok na území mesta

Zverejnené 4. 7. 2014

 

Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Turčianske Teplice na roky 2014-2020

Zverejnené 4. 7. 2014

 

Rekonštrukcia sociálnych zariadení MŠ Žarnovická - Diviaky, Turčianske Teplice

Zverejnené 26. 6. 2014

 

Obstaranie osobného motorového vozidla pre Mesto Turčianske Teplice

Zverejnené 12. 6. 2014

 

Projektová dokumentácia – rekonštrukcia KD Turčianske Teplice

Zverejnené 25. 3. 2014

Náučný chodník Lesopar Bôr 

Zverejnené 12. 2. 2014

Kancelárske potreby pre Mesto Turčianske Teplice

Zverejnené 29. 1. 2014

 

Rekonštrukcia prepojovacej komunikácie Kuzmányho - Slobody

Zverejnené 25. 10. 2013

 

Oprava – kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení pre verejnosť v budove tribúny areálu ŠK Dynamo Diviaky, Turčianske Teplice

Zverejnené 23. 10. 2013

 

Montáž, prevádzkovanie, vyúčtovanie meračov tepla v novostavbe 25 bytového domu Horné Rakovce, Turčianske Teplice

Zverejnené 23. 10. 2013

 

Havaríjna oprava strešnej krytiny nájomného bytového domu 34 b.j.

Zverejnené 16. 10. 2013

 

Vstupy do domov – Dolná Štubňa, ul. Holeška

Zverejnené 8. 10. 2013

 

Rekonštrukcia chodníka, ul. Družstevná - pri pekárni

Zverejnené 3. 10. 2013

 

Výmena okien a vstupných dvier na objekte KD Turčiansky Michal

Zverejnené 3. 10. 2013

 

Vybudovanie detského ihriska na sídlisku Horné Rakovce

Zverejnené 3. 10. 2013


 

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka