Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Tlačivá na stiahnutie

Nezaradený

Žiadosť o zníženie – odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Žiadosť na odpustenie- žníženie poplatku_KO.pdf (197.1 kB) (197.1 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie licencie na zaradenie sa do poukážkového systému
 Žiadosť o udelenie licencie.pdf (36.8 kB) (36.8 kB)

 
Žiadosť vydanie súhlasu na používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostroja
 žiadosť vydanie súhlasu na používanie zábavnej pyrotechniky a ohňostroja.pdf (278.8 kB) (278.8 kB)

 
Žiadosť na využívanie verejného priestranstva
 žiadosť na využívanie verejného priestranstva.pdf (233.5 kB) (233.5 kB)

 
Oznámenie o určenom prevádzkovom čase
 oznámenie o prevádzkovom čase.pdf (227.2 kB) (227.2 kB)

 
Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 oznámenie o zrušení prevádzky.pdf (275.8 kB) (275.8 kB)

 
Asanačné povolenie
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Asanačné povolenie.pdf (83 kB) (83 kB)

 
Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav č  2.pdf (90.3 kB) (90.3 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie licencie na zaradenie sa do poukážkového systému
 Žiadosť o udelenie licencie - poukážkový systém mesta.pdf (89.3 kB) (89.3 kB)

 
Žiadosť - sociálna služba
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_na_soc__sluzbu.pdf (449.9 kB) (449.9 kB)

 
Daňová povinnosť
Vznik - zánik daňovej povinosti FO a PO
 Vznik - zánik daňovej povinosti FO a PO.pdf (106.5 kB) (106.5 kB)

 
Dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 dodatocne stavebne povolenie.pdf (82.8 kB) (82.8 kB)

 
Žiadosť o výrub drevín
 Žiadosť o výrub drevín.pdf (70.7 kB) (70.7 kB)

 
Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
 Oznámenie o vyske skody.pdf (90.7 kB) (90.7 kB)

 
Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby č  2.pdf (96.4 kB) (96.4 kB)

 
Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 ziadost o vidani uzemneho rozhodnutia.pdf (85.2 kB) (85.2 kB)

 
Daňová úľava
Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností na rok 2008
 danova ulava.pdf (70.9 kB) (70.9 kB)

 
Zmena stavby pred dokončením
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 Zmena stavby pred dokoncenim.pdf (84.6 kB) (84.6 kB)

 
Zmena v užívaní stavby
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Zmena v uzivani stavby.pdf (82.4 kB) (82.4 kB)

 
Žiadosť o reklamné zariadenia
Žiadosť o povolenie informačného,reklamného a propagačného zariadenia
 Žiadost o reklamne zariadenia.pdf (93.9 kB) (93.9 kB)

 
Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 kolaudacne_rozhodnutia.pdf (87.8 kB) (87.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta Turčianske Teplice
1. k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia
2. k začatiu podnikateľskej činnosti
 fmsu_omp_016B_ziadost_o_vydanie_zav_stanoviska.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

 
Oznamovacia povinnosť
usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejných kultúrnych*, spoločenských*, zábavných* podujatí
 oznámenie o konaní spoločenského podujatia.pdf (227.8 kB) (227.8 kB)

 
Smútočná rozlúčka
Podklady na spracovanie smútočnej rozlúčky
 smutocna rozlucka.pdf (119.5 kB) (119.5 kB)

 
Poskytnutie sociálnej pomoci
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci
 Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci.pdf (500.4 kB) (500.4 kB)

 
Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 zapis do evidencie.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

 
Žiadosť o prevádzkovanie činnosti (živnosti, koncesie)
Žoadosť o súhlas mesta Turčianske Teplice na umiestnenie prevádzkárne a vykonávanie činnosti (živnosti, koncesie) v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN mesta Turčianske Teplice
 ziadost_o_prevadzkovanie_cinnosti.pdf (135.8 kB) (135.8 kB)

 
Žiadosť o poskytnutie informácií
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)
 ziadost_o_poskytnutie_informacii.pdf (126.1 kB) (126.1 kB)

 
Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
 Užívanie komunikácie - tlačivo.pdf (116.7 kB) (116.7 kB)

 
Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
Žiadosti adresovať na Technické oddelenie MsÚ.
 Žiadosť o pridelenie nájomneho bytu.pdf (79.1 kB) (79.1 kB)

 
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznamovacia povinnosť - tlačivá.pdf (118.5 kB) (118.5 kB)

 
Žiadosť o určenie súpisného čísla - orientačného čísla
 súpisné číslo.pdf (69.6 kB) (69.6 kB)

 
Stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (22.8 kB) (22.8 kB)

 
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde sa podáva na Obvodnom pozemkovom úrade v Martine.

Vydané stanovisko sa prikladá k žiadostiam o umiestnenie stavieb, drobných stavieb, v prípade, ak je dotknutý pozemok na liste vlastníctva vedený ako záhrada alebo orná pôda.
 Žiadosť o vyjadrenie k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde   [vzor].PDF (89.9 kB) (89.9 kB)

 

dnes je: 30.3.2017

meniny má: Vieroslava

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka