Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Tlačivá na stiahnutie

Nezaradený

Žiadost o zaradenie do poukážkového systému na rok 2019
 Žiadosť o udelenie licencie.pdf (38.8 kB) (38.8 kB)

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu
 Žiadosť o pridelenie nájomneho bytu.pdf (154.6 kB) (154.6 kB)

Žiadosť o zníženie – odpustenie poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Žiadosť na odpustenie- žníženie poplatku_KO.pdf (197.1 kB) (197.1 kB)

Žiadosť o poskytnutie licencie na zaradenie sa do poukážkového systému
 Žiadosť o udelenie licencie.pdf (36.8 kB) (36.8 kB)

Žiadosť na využívanie verejného priestranstva
 ziadost_na_vyuzivanie_verejneho_priestranstva.pdf (290 kB) (290 kB)

Oznámenie o určenom prevádzkovom čase
 Oznamovacia povinnosť - určenie prevádzkového času.pdf (80.1 kB) (80.1 kB)

Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 oznámenie o zrušení prevádzky.pdf (275.8 kB) (275.8 kB)

Asanačné povolenie
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 Asanačné povolenie.pdf (83 kB) (83 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlásenie stavebných úprav č  2.pdf (90.3 kB) (90.3 kB)

Žiadosť - sociálna služba
Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_na_soc__sluzbu.pdf (449.9 kB) (449.9 kB)

Daňová povinnosť
Vznik - zánik daňovej povinosti FO a PO
 Vznik - zánik daňovej povinosti FO a PO.pdf (106.5 kB) (106.5 kB)

Dodatočné stavebné povolenie
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
 dodatocne stavebne povolenie.pdf (82.8 kB) (82.8 kB)

Žiadosť o výrub drevín
 Žiadosť o výrub drevín.pdf (70.7 kB) (70.7 kB)

Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody
 Oznámenie o vyske skody.pdf (90.7 kB) (90.7 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby č  2.pdf (96.4 kB) (96.4 kB)

Žiadosť o vydanie územného rozhodnutia
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
 ziadost o vidani uzemneho rozhodnutia.pdf (85.2 kB) (85.2 kB)

Daňová úľava
Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností na rok 2008
 danova ulava.pdf (70.9 kB) (70.9 kB)

Zmena stavby pred dokončením
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 Zmena stavby pred dokoncenim.pdf (84.6 kB) (84.6 kB)

Zmena v užívaní stavby
Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 Zmena v uzivani stavby.pdf (82.4 kB) (82.4 kB)

Žiadosť o reklamné zariadenia
Žiadosť o povolenie informačného,reklamného a propagačného zariadenia
 Žiadost o reklamne zariadenia.pdf (93.9 kB) (93.9 kB)

Kolaudačné rozhodnutie
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 kolaudacne_rozhodnutia.pdf (87.8 kB) (87.8 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska mesta Turčianske Teplice
1. k začatiu činnosti neštátneho zdravotníckeho zariadenia
2. k začatiu podnikateľskej činnosti
 fmsu_omp_016B_ziadost_o_vydanie_zav_stanoviska.pdf (151.9 kB) (151.9 kB)

Oznamovacia povinnosť
usporiadateľskej organizácie o uskutočnení verejných kultúrnych*, spoločenských*, zábavných* podujatí
 Oznamovacia povinnosť - verejné kultúrne podujatia.pdf (73.4 kB) (73.4 kB)

Smútočná rozlúčka
Podklady na spracovanie smútočnej rozlúčky
 smutocna rozlucka.pdf (119.5 kB) (119.5 kB)

Poskytnutie sociálnej pomoci
Žiadosť o poskytnutie sociálnej pomoci
 Ziadost o poskytnutie socialnej pomoci.pdf (168 kB) (168 kB)

Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
Zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
 zapis do evidencie.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácií
Žiadosť o poskytnutie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(zákon o slobode informácií)
 ziadost_o_poskytnutie_informacii.pdf (126.1 kB) (126.1 kB)

Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie
Žiadosť o vydanie rozkopávkového povolenia
 Užívanie komunikácie - tlačivo.pdf (116.7 kB) (116.7 kB)

Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 Oznamovacia povinnosť - tlačivá.pdf (118.5 kB) (118.5 kB)

Žiadosť o určenie súpisného čísla - orientačného čísla
 Žiadost o určenie supisneho-orientačného čísla stavby.pdf (678.3 kB) (678.3 kB)

Stavebné povolenie
Žiadosť o stavebné povolenie
 ziadost_o_stavebne_povolenie.pdf (22.8 kB) (22.8 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde
Žiadosť o vydanie stanoviska k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde sa podáva na Obvodnom pozemkovom úrade v Martine.

Vydané stanovisko sa prikladá k žiadostiam o umiestnenie stavieb, drobných stavieb, v prípade, ak je dotknutý pozemok na liste vlastníctva vedený ako záhrada alebo orná pôda.
 Žiadosť o vyjadrenie k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde   [vzor].PDF (89.9 kB) (89.9 kB)


dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka