Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Súčasnosť

SÚČASNOSŤ TURČIANSKYCH TEPLÍC

Úvod

Turčianske Teplice ležia na juhu Turčianskej záhradky, v nadmorskej výške 518 m nad morom, na úpätí výbežkov Veľkej Fatry, ktoré spolu s Kremnickým pohorím a grúňmi Lazov vytvárajú okolo mesta prekrásny rámec. Najväčším prírodným bohatstvom Turčianskych Teplíc sú minerálne pramene a termálne vody. Teplota vody sa pohybuje od 40,7 °C do 46,5 °C. Termálna voda a horúce pramene predurčili Turčianske Teplice k vzniku kúpeľov, v ktorých sa ako jediných na Slovensku liečia choroby obličiek a močových ciest. Známa a úspešná je i kúpeľná liečba pohybového ústrojenstva nielen dospelých, ale aj detí. Turčianske Teplice sú administratívnym, kultúrnym a spoločenským centrom horného Turca a sídlom okresu Turčianske Teplice. Súčasťou Turčianskych Teplíc sú mestské časti Diviaky, Turčiansky Michal a Dolná Štubňa. V súčasnom období má mesto 6694 obyvateľov (SODB 2011). Mesto je vďaka kúpeľom, klimatickým podmienkam a bohatstvu krás okolitej prírody ideálnym miestom na oddych, rekreáciu a regeneráciu. V lete ponúka termálne kúpalisko, minigolfové ihrisko, tenisové dvorce, široké možnosti pre pešiu turistiku a cykloturistiku, v zime zas umelú ľadovú plochu, okolité lyžiarske svahy s vlekmi a kvalitné bežecké trate. Zo športovísk je nutné spomenúť futbalové ihriská MFK Tepličan a TJ DYNAMO Diviaky. V regióne Turčianske Teplice sa nachádza jeden z národných parkov - Národný park Veľká Fatra. Z maloplošných CHKO je zaujímavý chránený prírodný výtvor Jazierko pri Jazernici, ktoré je prirodzeným pramenišťom poriečnej vody. Chránená je i lokalita Vyšehrad nachádzajúca sa na rozhraní okresov Turčianske Teplice a Prievidza. Z východiska Turčianskych Teplíc, centra turizmu okresu, vedú zaujímavé turistické trasy s cieľom túry na Vyšehrad, Vyhnátovú, Svrčinník, Flochovú. Z neďalekej Blatnice zas vedú zaujímavé trasy do Gaderskej a Blatnickej doliny, na Tlstú a Ostrú. Pre horolezeckú činnosť sú vhodné terény Žarnovická dolina - Skalná (Orlia veža) a spomínaná Gaderská a Blatnická dolina.

1. Priemysel

Z menších priemyselných podnikov tu existovali závody DREVINA a TATRA nábytok, resp. BIBZA so zameraním na spracovanie drevnej hmoty, GEOLOGICKÝ PRIESKUM, ktorý sa orientoval na prieskum palív, nerudných surovín a niektorých rúd, pričom dielne pri závode boli zriadené na opravu strojového parku, neskôr vyrábali i vrtné stroje, pojazdné kotolne, drapáky a ramená. Ďalšími závodmi v priemyselnej zóne Turčianskych Teplíc boli ČESKOSLOVENSKÉ AUTOMOBILOVÉ ZÁVODY zamerané na opravu automobilov, PREFA s výrobným programom betonárskeho charakteru – betónové rúry, dlaždice, káblové a melioračné tvárnice a dielce pre drôtovody a SEVEROSLOVENSKÉ TEHELNE so zameraním na výrobu tehál. Okolité lesy vytvorili predpoklad na rozvoj lesného hospodárstva, ktorý zabezpečovali SEVEROSLOVENSKÉ ŠTÁTNE LESY. Z uvedených podnikov v súčasnosti fungujú už len ŠTÁTNE LESY a PREFABETÓN. Ostatné podniky sú buď v konkurze alebo postupne zanikli. Najnovším investorom v meste a zároveň jedným z najväčších je spoločnosť SAMHWA TECH, s.r.o., zaoberajúca sa priemyslenou výrobou v oblasti automobilového priemyslu.

2. Poľnohospodárstvo

Prírodné podmienky horného Turca s priemernou nadmorskou výškou 450 - 600 m a priemernou teplotou 7 – 8 °C umožnili rozvoj poľnohospodárstva prostredníctvom AGROKOMPLEXU Turčianske Teplice, JRD Diviaky, poľnohospodárskeho nákupného a zásobovacieho závodu, bryndziarne, strojovej a traktorovej stanice, Štátneho rybárstva - pstruhového hospodárstva Diviaky, Semenárskeho štátneho majetku Diviaky a Spoločného hydinárskeho podniku Turčianske Teplice. Na poľnohospodársku pôdu pripadá až 71% celkovej výmery katastrálneho územia mesta. Obdobný osud, ako priemyselné podniky, stihol aj poľnohospodárstvo, ktoré v súčasnosti hospodári len s veľkými ťažkosťami a s oveľa menším počtom zamestnancov. Podiel samostatne hospodáriacich roľníkov na podnikajúcich fyzických osobách dosahuje iba 2,8%.

3. Školstvo

Na území mesta Turčianskych Teplíc pôsobia tri školy, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Sú to Spojená škola Turčianske Teplice (má dve organizačné zložky - Základnú školu s materskou školou a Gymnázium Mikuláša Galandu. Súčasťou spojenej školy je školský klub detí a školská jedáleň. Spojená škola má spoločné riaditeľstvo, kde štatutárnym zástupcom celej spojenej školy je riaditeľka gymnázia), Základná škola s materskou školou na Ulici školskej (zložky základná škola a materská škola na Ulici školskej, materská škola v Dolnej Štubni, špeciálna trieda v Dolnej Štubni), Základná škola s materskou školu v Diviakoch (zložky základná škola a materská škola) a Základná umelecká škola Horné Rakovce. Okrem týchto škôl je tu aj Pedagogická a sociálna akadémia, ktorej zriadovateľom je Vyšší územný celok Žilina.

4. Kultúra

Kultúrny život v meste je zabezpečený najmä prostredníctvom oddelenia kultúry, športu a informácií mestského úradu. Mesto prevádzkuje kino TURIEC, divadelnú sálu, kultúrne domy, mestskú knižnicu a Galériu Mikuláša Galandu. Z tradičných podujatí nemožno opomenúť Dni mesta a Hornoturčianske dožinkové slávnosti.

Kultúrne pamiatky zapísané v štátnom zozname nehnuteľných kultúrnych pamiatok

  • Kostol sv. Michala archanjela v Turčianskom Michale, zapísaný pod číslom 633 zo dňa 26.11.1963 (vlastník rímsko-katolícka cirkev)
  • Zvonica v Diviakoch, zapísaná pod číslom 538 zo dňa 26.11.1963 (vlastník Mesto Turčianske Teplice)
  • Rokokový kaštieľ a park o rozlohe 3,1 ha v Diviakoch, zapísaný pod číslom 540/1-2 zo dňa 26.11.1963 (vlastník NOE s.r.o. Turč. Teplice)
  • Renesančný kaštieľ (Palatthyovský kaštieľ) a park o rozlohe 0,8 ha v Diviakoch, zapísaný pod číslom 539/1-2 zo dňa 26.11.1963 (vlastník Národná knižnica Martin)
  • Renesančný kostol v Dolnej Štubni zapísaný pod číslom 550 zo dňa 26.11.1963 (vlastník rímsko-katolícka cirkev)
  • Pomník pod Bôrom od akademických sochárov Bána a Grossa, zapísaný pod číslom 688 zo dňa 26.11.1963 (vlastník Mesto Turčianske Teplice)
  • Galéria Mikuláša Galandu (rodný dom maliara Mikuláša Galandu) zapísaná pod číslom 3237/1-2 zo dňa 13.7.1979 (vlastník Mesto Turčianske Teplice)
  • Kaplnka sv. Jána Nepomockého (bývalý sirotinec) zapísaná pod číslom 635 zo dňa 26.11.1963 (vlastník rímskokatolícka cirkev)
  • Modrý kúpeľ a park o rozlohe 5,7 ha pod číslom 634/1-2 zo dňa 26.11.1963 (vlastník Slovenské liečebné kupele, a.s., Turčianske Teplice)

5. Kúpeľníctvo a cestovný ruch

Kúpele v Turčianskych Tepliciach patria medzi najstaršie a kedysi najnavštevovanejšie kúpele na Slovensku. Vznikli na báze horúcich prameňov liečivých vôd, ktoré sú základným prírodným prostriedkom a skutočným bohatstvom turčianskych kúpeľov. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s., poskytujú ubytovanie v liečebných domoch Veľká Fatra, Aqua, Kollár a Malá Fatra. Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke kúpeľov www.therme.sk.

Rozsiahlu sieť zariadení cestovného ruchu okrem prírodných liečebných kúpeľov tvoria:

• ubytovacie zariadenia so stravovaním (hotel Vyšehrad, penzión PANDA, penzión Milka, penzión-reštaurácia Oáza, penzión Mliečna víla, hotel Resident, Hotel G, hotel Lesník)

• ubytovacie zariadenia bez stravovania (ubytovňa MFK Tepličan, ATC Diviaky a ubytovanie na súkromí)

• stravovacie objekty (Mimossa, Café CUBE, bistro Jednota, reštaurácia Novstav, reštaurácia Zuzana)

• subjekty poskytujúce občerstvenie (napr. pivnica „Saturn“, penzión ADRIA)

6. Cezhraničná spolupráca

Zo zahraničnej klientely mesto Turčianske Teplice je najviac navštevované turistami z Poľska a Česka. Kúpeľné pobyty využívajú tiež klienti z Nemecka. V tejto oblasti mesto vyvinulo aktivity na spoluprácu s Poľskom, podpísaním partnerskej zmluvy s mestami Skawina a Wisla, v Srbsku s mestom Arandjelovac a v Českej republike s mestami Holešov a Havířov. Spolupráca s týmito mestami sa rozvíja najmä na báze kultúry a športu.

7. Obchodná sieť

Obchodná sieť v meste je zameraná najmä na potravinárstvo a to prostredníctvom siete potravín JEDNOTA, obchodných reťazcov TESCO a Billa. V meste sú tiež súkromné predajne obuvi, kvetov, spodnej bielizne, papiernictva, elektro-kovo a kusového textilného tovaru.

8. Služby

V meste sa nachádza poliklinika, stanica urgentnej medicíny, neštátni praktickí a odborní lekári, lekárne, pošta, Slovenská sporiteľňa, VÚB, Prima banka, Slovenská poisťovňa. Obchodnú sieť dotvárajú služby dôležité pre cestovný ruch – cestovné kancelárie, holičstvo, kaderníctvo, oprava obuvi, očná optika, opravovne automobilov, predajňa autosúčiastok, opravy bicyklov.

9. Obyvatelia a bývanie

-spracováva sa aktuálna verzia-


 

Bývanie Mesto prevzalo z bývalého bytového podniku so svojho majetku 353 bytov, z ktorých do konca roka 2002 odpredalo 308 bytových jednotiek, čo predstavuje približne 87%. V súčasnosti je mesto vlastníkom 45 bytov. Celkový bytový fond mesta tvorí 2281 bytov a 1328 domov. Mesto vo výstavbe pokračuje s využitím štátneho programu na podporu nájomného bývania výstavbou nájomného bytového domu v Horných Rakovciach. Individuálna bytová výstavba sa rozširuje výstavbou nových domov v Dolných Rakovciach.

10. Doprava a infraštruktúra

Doprava - Mestom Turčianske Teplice prechádza štátna cesta č. 65 (sever – juh), ktorá pokračuje na juhu smerom na Žiar nad Hrnom a na severe smerom na Martin. Z mesta vychádza ešte cesta č. 577, ktorá vedie do Banskej Bystrice. Mestom prechádza železničná trať Vrútky-Zvolen. Je tu zastávka rýchlikov. Neďaleké Vrútky sú významným železničným uzlom na trati Bratislava-Žilina-Košice. Pre letecké spojenie je možné využiť vnútroštatne letisko Sliač pri Banskej Bystrici.

Infraštruktúra - Mesto je zásobované pitnou vodou z verejného vodovodu, na ktorý je napojených 100% obyvateľov. Vlastníkom verejného vodovodu je Turvod, a.s., Martin. V súčasnosti je odkanalizovanie mesta realizované na 70%. Nedobudované časti kanalizácie sú v miestnych častiach Dolná Štubňa a Diviaky. V mestskej časti Turčiansky Michal zatiaľ kanalizácia vybudovaná nie je. Kanalizačné zberače sú vo vlastníctve z časti SeVak –u a z časti mesta, ktoré má so SeVaK-om uzatvorenú nájomnú zmluvu. SeVaK je aj prevádzkovateľom celej vodovodnej a kanalizačnej siete. Kanalizačný zberač z celého územia mesta je zaústený do mechanicko-biologickej čističky odpadových vôd, ktorá sa nachádza v mestskej časti Diviaky. Kapacita čističky je v súčasnosti využitá na 50%. Majiteľom a prevádzkovateľom elektrických rozvodov je okrem malých výnimiek Slovenská energetika, a.s., Žilina (SSE).Spoločnosť riadi jej 49%-ný akcionár, francúzky energetický koncern Electricité de France. 100% obyvateľov mesta je zásobovaných elektrickou energiou. Investície do rozvodných sietí na pravidelnú údržbu a obnovu plynú priebežne a financuje ich majiteľ. Neexistujú žiadne bariéry pre rozširovanie exisujúcej energetickej infraštruktúry. Zásobovanie mesta zemným plynom zabezpečuje Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Bratislava (SPP), odštepný závod Žilina. SPP je aj majiteľom všetkých regulačných staníc a rozvodov (plynovody, prípojky). Existujúca infraštruktúra umožňuje 100%-né zásobovanie obyvateľov mesta. Verejné plynovody, ako aj prípojky k jednotlivým objektom sú vo vyhovujúcom technickom stave. Zber, prepravu a likvidáciu komunálneho odpadu v meste a v jeho okolí zabezpečuje mestská príspevková organizácia Technické služby (TS). Likvidácia odpadov je rozdelená na separovaný zber a klasický vývoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. Komunálny odpad je ukladaný na skládku komunálneho odpadu Horná Štubňa, ktorá je vzdialená od mesta 8 km. Vlastníkom skládky je Združenie obcí Horného Turca pre životné prostredie. Predpokladaná kapacita skládky pri kompletnom dobudovaní je 80-90 rokov. Skládka spĺňa všetky platné normy a ustanovenia pre životné prostredie a je určená len na komunálny odpad. Prevádzkovateľom skládky sú TS, formou prenájmu na dobu neurčitú. Životnosť I. kazety na uvedenej skládke je do roku 2004. V súčasnosti sa pripravujú práce na dobudovanie II. kazety, ktoré budú financované z vlastných zdrojov združenia, zdrojov Ministerstva životného prostredia SR a príspevkov obcí. Nebezpečené odpady sa likvidujú u zmluvných partnerov podľa ich charakteru.

11. Zaujímavosti

Erb mesta - Turčianske Teplice mali priznaný charakter mesta v roku 1964. Od tohto času používali znak, ktorý bol umiestnený na čelnej strane kultúrneho domu, na budove MsÚ, no tento znak nebol schválený Heraldickou komisiou MV SSR. Autorom súčasného erbu mesta je Ing. Zdenko Alexy. Podklad štítu erbu je modrá farba, ktorá je prevzatá z erbu mesta Kremnica, ako bývalého panstva nad kúpeľmi Turčianske Teplice. V hornej časti erbu sú znázornené tri ružičky striebornej farby resp. bielej, ktoré sú prevzaté z erbu Turčianskej stolice. Pod ružičkami sú umiestnené tri zvlnené pásiky zlatej, resp. žltej farby znázorňujúce tri pramene kúpeľov. Erb mesta bol schválený plénom MsNV 23.12.1986 uznesením 19/1986.

Erby mestských častí Turčianskych Teplíc - V mesiaci máj sa v Galérii Mikuláša Galandu uskutočnila výstava Gity a Petra Matisovcov. Pri tejto príležitosti sa primátor mesta a výtvarník Peter Matis dohodli na vyhotovení nielen erbu mesta Turčianske Teplice, ale aj na vyhotovení erbov mestských častí. Z dôvodu, že o farebnosti erbov nebola zmienka ani v Matici slovenskej a uvádzané boli len ako pečatidlá, vychádzal z podkladov knihy Jána Junása Turčianske chotáre. Dnes už má mesto Turčianske Teplice okrem erbu schváleného Heraldickou komisiou MV SSR z roku 1986 ďalšie tri erby mestských častí. Obec Diviaky bola pripojená k Turčianskym Tepliciam v roku 1960. Erb tejto obce pochádzal z 18. storočia a tvoril ho pluh, nad ním skrížená kosa so sekerou, symboly zamestnania obyvateľov, roľníkov a drevorubačov. Podklad štítu erbu je zelená farba s nástrojmi zlatej farby. Obec Dolná Štubňa bola pripojená k Turčianskym Tepliciam v roku 1960. Erb tejto obce pochádzal z roku 1733. Podklad štítu je modrej farby, v strede je jabloň s hadom, vedľa stojaci Adam a Eva striebornej farby, zem a listy zelenej farby, obraz symbolu raja. Obec Turčiansky Michal bol pripojený k Turčianskym Tepliciam spolu so Zorkovcami v roku 1951. Erb pochádzal z roku 1781 a predstavuje sv. Michala s mečom v ruke. Štít erbu je modrej farby, postava sv. Michala zlatej farby a meč so svätožiarou zlatej. Erby obcí síce nie sú odsúhlasené Heraldickou komisiou, napriek tomu môžu slúžiť ako spomienka na minulosť rozvoja obcí, ako samostatných subjektov.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka