Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Rámcový plán zasadnutí MZ

FEBRUÁR – termín: 14. 02. 2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa  hlavného kontrolóra z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Správa o činnosti  HK za rok 2018
 6. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 7. Rozpočtové opatrenia na december 2018 a rok 2019
 8. Schválenie návrhu na vyradenie majetku za rok 2018
 9. Prevody a prenájmy majetku
 10. Rôzne
 11. Záver

 

APRÍL – termín: 18. 04. 2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Rozpočtové opatrenia na rok 2019
 6. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 7. Prevody a prenájmy majetku
 8. Rôzne
 9. Záver

 

JÚN – termín: 20. 06. 2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 6. Rozbor výsledkov hospodárenia Mesta Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o.  za rok 2018
 7. Rozbor výsledkov hospodárenia škôl  a školských zariadení za rok 2018
 8. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2018, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2018, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018, Hodnotiaca správa za rok 2018
 9. Informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. za rok 2018
 10. Rozpočtové opatrenia  na rok 2019
 11. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 12. Prevody a prenájmy majetku
 13. Rôzne
 14. Záver

 

SEPTEMBER – termín: 12. 09. 2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok 2019
 6. Monitorovacia správa za I. polrok 2019, Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu mesta za I. polrok roku 2019
 7. Rozpočtové opatrenia na rok 2019
 8. Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy v zmysle zákona č. 397/2004 Z.z. pre konflikt záujmov v platnom znení za rok 2018
 9. Návrhy VZN Mesta Turčianske
 10. Informácia o Príkaze primátora na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2019
 11. Prevody a prenájmy
 12. Rôzne
 13. Záver

 

DECEMBER – termín: 05. 12. 2019

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2020
 6. Zmena rozpočtu na rok 2019
 7. Návrh rozpočtu Mesto v zastúpení Teplico s.r.o. na rok 2020, Návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2020, návrh programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na roky ..............
 8. Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2018
 9. Návrhy VZN Mesta Turčianske Teplice
 10. Schválenie rámcového plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2020
 11. Schválenie návrhu na vyradenie majetku za rok 2019
 12. Prevody, prenájmy majetku
 13. Rôzne
 14. Záver

 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka