Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mestská polícia


MESTSKÁ POLÍCIA

 

Kontakty:

prízemie Mestského úradu Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01  TURČIANSKE TEPLICE
E-mail: msp@turciansketeplice.sk

Tel.č.: 043 / 490 60 21, 492 35 37
Mobil: 0905 972 507

 

Náčelník Mestskej polície Turčianske Teplice: Peter PETROVIČ

Činnosť Mestskej polície v Turčianskych Tepliciach vychádza zo zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. 


Mestská polícia je poriadkovým útvarom mesta, ktoré zriaďuje mestské zastupiteľstvo. Mestskú políciu vedie jej náčelník, ktorého vymenúva do funkcie mestské zastupiteľstvo na návrh primátora. Náčelník mestskej polície zodpovedá za svoju činnosť primátorovi mesta. Mestská polícia svoju činnosť zabezpečuje v súlade s príslušnými predpismi, najmä v zmysle zákon o mestskej polícii a VZN mesta.
 

Mestská polícia je poriadkový útvar, ktorý vykonáva nasledovné činnosti:

 • zabezpečuje verejný poriadok, pričom na tento účel vykonáva pravidelný dozor a dohľad nad dodržiavaním verejného poriadku ma verejných priestranstvách, miestnych komunikáciách a ostatných verejne prístupných objektoch,
 • vykonávala obchôdzkovú službu formou:
 • pešej hliadky – orientovaná hlavne na stred mesta a priľahlých častí, na objekty vo vlastníctve Mesta Turčianske Teplice, na verejné priestranstvá, vrátane cintorína,
 • hliadkovej služby t.j. motorizovaná hliadka – preventívna kontrola mestských častí, vykonáva aj operatívne zásahy na telefonické alebo osobné oznámenia a požiadavky občanov, dopravné situácie v meste, pouličný predaj a pod.,
 • spolupôsobí pri ochrane obyvateľov mesta, návštevníkov mesta, turistov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
 • vykonáva dozor nad dodržiavaním zákonom vymedzených dopravných predpisov v doprave na území mesta pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti premávky v súlade s úpravou cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami a so všeobecnou úpravou cestnej premávky,
 • vykonáva opatrenia potrebné na obnovenie verejného poriadku v meste,
 • rieši priestupky spáchané na území mesta,
 • ukladá a vyberá v blokovom konaní pokuty za priestupky,
 • vykonáva kontrolu rešpektovania a dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta,
 • plní úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení mesta, z uznesení mestského zastupiteľstva a z rozhodnutí primátora, príp. prednostu,
 • vykonáva pravidelnú kontrolu pred školami a v ich okolí,
 • kontroluje dodržiavanie otváracích a zatváracích hodín reštauračných a pohostinských zariadeniach,
 • zabezpečuje ochranu životného prostredia v meste vrátane jej kontroly,
 • vykonáva odchyt túlavých a zbehnutých zvierat – v rámci tejto činnosti je založená karanténna stanica pre túlavých, zbehnutých a voľne sa pohybujúcich psov, ktoré môžu ohrozovať bezpečnosť ľudí na verejných priestranstvách mesta a taktiež tieto priestranstvá znečisťovať,
 • spolupracuje pri organizovaní kultúrnych, spoločenských a športových podujatí, ktorých organizátorom alebo spoluorganizátorom je Mestom Turčianske Teplice,
 • spolupracuje s Obvodným oddelením Policajného zboru v Turčianskych Tepliciach,
 • vykonáva aj bezpečnostno-preventívne akcie.

 


 

dnes je: 19.2.2019

meniny má: Vlasta

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka