Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Program rokovania MZ

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok 2019
 6. Monitorovacia správa za L polrok 2019, Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za I. polrok roku 2019
 7. Rozpočtové opatrenia č. 7/2019 a 8/2019.
 8. Správa komisie na ochranu verejného zauJmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy v zmysle zákona č. 397 /2004 Z.z. pre konflikt záujmov v platnom znení za rok 2018
 9. Informácia o Príkaze primátora na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2019
 10. Postúpenie pohľadávky Mesta Turčianske Teplice evidovanej voči Združeniu obcí Horného Turca na spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
 11. Informácia primátora mesta o Rozhodnutí o organizačnej zmene č. 601-2276 zo dňa 23.8.2019
 12. Program odpadového hospodárstva Mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2020
 13. Prevody a prenájmy

a) Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku -Peter Gavomík
b) Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku - Milan Paško
c) Zmluva o zriadení vecného bremena - Martin Fmo s manželkou
d) Zmluvy o spolupráci - vysporiadanie pozemkov - URBAR Vieska - Mesto Turčianske Teplice- prenájom pozemku pod chodníkom , k. ú. Dolná Štubňa
e) Zmluvy o spolupráci - vysporiadanie pozemkov - URBAR Vieska - Mesto Turčianske Teplice - prenájom pozemku pri MFK Tepličan
f) Zverejnenie zámeru - zámena pozemkov s finančným doplatkom - WOOD­HOUSE
g) Obchodná verejná súťaž - Prenájom nebytových priestorov1 ul. Partizánska (bývalé záhradkárstvo)

 1. Rôzne

a) Informácia primátora mesta z činnosti úradu

 1. Záver

 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka