Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Program rokovania MZ

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 6. Rozbor výsledkov hospodárenia Mesta Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o. za rok 2018
 7. Rozbor výsledkov hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2018
 8. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2018, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2018, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018, Hodnotiaca správa za rok 2018
 9. Rozdelenie a schválenie použitia rezervného fondu
 10. Informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. za rok 2018
 11. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 12. Návrh Dodatku č. 7 k VZN Mesta Turčianske Teplice č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 13. Prevody a prenájmy majetku

a) Prevod nehnuteľného majetku – Vladimír Ujházy a manželkou (71 m2)
b) Prevod nehnuteľného majetku – Silvia Lukáčová (113 m2)
c) Prevod nehnuteľného majetku – vysporiadanie pozemkov pod garážami ul.Slobody
d) Žiadosť o predĺženie nájmu – Klub stolných tenistov
e) Žiadosť o prenájom priestorov – Turčiansky mariášový klub

 1. Rôzne

a) informácia primátora mesta z činnosti úradu

 1. Záver

 

dnes je: 23.8.2019

meniny má: Filip

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka