Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výruby drevín

Oznámenia o začatých konaniach vo veci vydania súhlasu na výrub drevín

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Občianske združenie,  ktoré podľa § 82 ods.6 zákona formou predbežnej žiadosti písomne požiadalo orgán ochrany prírody o účasť v bližšie nešpecifikovaných správnych konaniach je účastníkom tohto konania, ak podľa § 82 ods.3 zákona písomne alebo elektronicky potvrdí svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní.

Potvrdenie musí byť doručené na Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice alebo elektronickou formou na adresu michal.sikeli@turciansketeplice.sk a to v lehote do 7 dní od zverejnenia informácie o začatí správneho konania.


 

Začaté správne konania:

č. j. 651-2550-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks smrek - rastúcich na parc. č. C-KN 271 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 2.10.2019.

Žiadateľ: Ing. Jozef Belohorec CSc.,Slobody 285/79, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 2.10.2019

....................................................

č. j. 650-2536-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 12 ks smrek - rastúcich na parc. č. E-KN 638/1 a 87/3 v k. ú. Dolná Štubňa zo dňa 30.9.2019.

Žiadateľ: Milan Rešetár, SNP 110/5, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 2.10.2019

....................................................

č. j. 621-2418-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks smrek - rastúcich na parc. č. C-KN 557 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 16.9.2019.

Žiadateľ: Doc. RNDr. Ján Rusnák, Juraja Fándlyho 2137/20, Žilina

Dátum zverejnenia informácie: 17.9.2019

....................................................

č. j. 615-2359-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 3 ks smreka - rastúcich na parc. č. C-KN 161/2 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 6.9.2019.

Žiadateľ: Viliam Ostríž, Partizánska 407/13, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 9.9.2019

....................................................

č. j. 583-2120-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks jedľa - rastúcich na parc. č. C-KN 511/1 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 24.7.2019.

Žiadateľ: Mesto Kremnica, Štefánikovo nám. 1/1, Kremnica

Dátum zverejnenia informácie: 25.7.2019

....................................................

č. j. 2063-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks smrek, 1 ks javor - rastúcich na parc. č. C-KN 400/17 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 16.7.2019.

Žiadateľ: R.I.K s. r. o., Horné Rakovce 1376/5, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 16.7.2019

....................................................

č. j. 2023-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks smrek, 2 ks jaseň, 1 ks smrekovec - rastúcich na parc. č. C-KN 978 a 663/3 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 11.7.2019.

Žiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s., SNP 519, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 12. 7. 2019

....................................................

č. j. 1723-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks smrek - rastúceho na parc. č. C-KN 100/1 v k. ú. Turč. Michal zo dňa 27.5.2019.

Žiadateľ: Peter Kviatkovský, Zorkovská 1323/11, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 30.5.2019

....................................................

č. j. 1199-498-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 42 ks drevín - rastúcich na parc. č. C-KN 469/5, 472, 476/1, 477, 491, 497 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 9.4.2019 z dôvodu výstavby apartmánových domov Opera a parkoviska.

Žiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s., SNP 519, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 12.4.2019

....................................................

č. j. 883-484-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks vŕba - rastúcich na parc. č. C--KN 677, 678 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 20.3.2019.

Žiadateľ: Bc. Želmíra Vasilišinová, Somolického 759/7, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 22.3.2019

....................................................

č. j. 590-461-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks smrek - rastúceho na parc. č. E-KN 190/3 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 12.3.2019.

Žiadateľ: Mgr. Anna Krajniaková, Slobody 331/16, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 12.3.2019

....................................................

č. j. 589-460-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks smrek - rastúceho na parc. č. C-KN 1392/5 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 12.3.2019.

Žiadateľ: MVDr. Ján Huňor, Kuzmánaho 1461/91, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 12.3.2019

....................................................

č. j. 506-448-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 9 ks tuja - rastúcej na parc. č. C-KN 156/1 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 8.3.2019.

Žiadateľ: Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice a. s., SNP 519, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 8.3.2019

....................................................

č. j. 487-446-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks borovica - rastúcich na parc. č. C-KN 237/2 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 7.3.2019.

Žiadateľ: Józef Cempura, Slobody 294/61, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 7.3.2019

....................................................

č. j. 438-445-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 2 ks smrek - rastúcich na parc. č. C-KN 1053/2 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 27.2.2019.

Žiadateľ: Miroslav Mizerík, Družstevná 812/68, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 28.2.2019

....................................................

č. j. 425-323-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - jelší - rastúcich na parc. č. C-KN 634/1 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 12.2.2019.

Žiadateľ: Milan Taraš, Štubnianska 22/22, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 14.2.2019

....................................................

č. j. 424-322-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 1 ks jabloň - rastúcej na parc. č. C-KN 149/2 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 12.2.2019.

Žiadateľ: Jakup Redžepi, Partizánska 443/30, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 14.2.2019

....................................................

č. j. 414-280-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - 4 ks smrek, 1 ks jedľa - rastúcich na parc. č. C-KN 586/1 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 5.2.2019.

Žiadateľ: Alena Kmeťová, SNP 490/82, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 7.2.2019

....................................................

č. j. 119-2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub - jelší - rastúcich na parc. č. C-KN 634/1 v k. ú. Turč. Teplice zo dňa 21.1.2019.

Žiadateľ: Ján Rešetár, Štubnianska 33/59, Turčianske Teplice

Dátum zverejnenia informácie: 22.1.2019


 

dnes je: 13.10.2019

meniny má: Koloman

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka