Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ekonomické oddelenie

E-mail: financneod@turciansketeplice.sk 

II. poschodie

kancelária č. 59 

Ing. Jaroslava Mattová - vedúca oddelenia

Lýdia Kviatkovská,  financovanie a správa účtov

Ing. Laura Porubská, rozpočet mesta, projekty z fondov EÚ

Tel.: 043/490 6018II. poschodie

kancelária č. 57 

Mgr. Helena Miazdrová, dane a poplatky

Tel.: 043/490 60 22

 

Prízemie - klientské centrum

Mgr. Janka Oravcová, pokladňa, dane a poplatky

Tel.: 043/490 60 62

 

Ekonomické oddelenie zabezpečuje financovanie, správu účtov a fondov mesta, vrátane úverovej primeranosti rozpočtu, zabezpečuje komplexné účtovníctvo a vedenie výkazníctva mesta, príp. niektorých príspevkových a rozpočtových organizácií mesta, vykonáva správu daní a poplatkov, vrátane daňovej kontroly v zmysle zákona č. 511/1992 Zb. a následných novelizácií o dani z nehnuteľnosti, o miestnych poplatkoch, dozerá na výkon správy a ochrany majetku mesta a v organizáciách ním riadených, zabezpečuje prípravu rozpočtu na príslušný rok a jeho vyhodnotenie, zabezpečuje prípravu a evidenciu podkladov na vypracovávanie VZN a rozhodnutí mesta. 


Pôsobnosť a členenie oddelenia:

(1) Ekonomické oddelenie patrí do úseku prednostu.

(2) Ekonomické oddelenie sa člení na:

a) úsek rozpočtu a účtovníctva

b) úsek daní a poplatkov

(3) Pôsobnosť Ekonomického oddelenia:

a) zostavuje rozpočet mesta vrátane jeho programovej štruktúry, zostavuje viacročný rozpočet, spracováva zmeny rozpočtu, vyhodnocuje finančné plnenie rozpočtu a zostavuje monitorovaciu a hodnotiacu správu o plnení programového rozpočtu mesta, spracováva konsolidovanú ročnú uzávierku mesta

b) kontroluje dodržiavanie finančnej a rozpočtovej disciplíny

c) vedie účtovníctvo mesta podľa platných predpisov

d) zabezpečuje úverovú politiku mesta

e) vykonáva správu miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

f) vykonáva pokladničné operácie

g) zodpovedá za spracovanie podkladov k vymáhaniu pohľadávok a nedoplatkov

h) vedie evidenciu a archiváciu všetkých účtovných a daňových dokladov

i) sleduje pohyb majetku, zaradenie, pridelenie inventárneho čísla, vyradenie majetku z evidencie

j) vykonáva odpisovanie majetku a spracúva podklady pre zaúčtovanie

k) zabezpečuje inventarizáciu majetku a porovnanie s účtovným stavom

l) pripravuje podklady pre odovzdávanie majetku a preberanie majetku pri prechode kompetencií

m) v spolupráci so správnym a sociálnym oddelením realizuje poukážkový systém

n) spolupracuje s oddelením plánovania a rozvoja mesta pri zaraďovaní majetku do evidencie, poistenie majetku,

o) spracúva podklady a pripravuje návrh na všeobecne záväzné nariadenia a Smernice v riadenej oblasti


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka