Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Oddelenie kultúry a športu

Oddelenie kultúry a športu MsÚ
Partizánska 1, 039 01 Turčianske Teplice
peter.proksa@turciansketeplice.sk
 

Príspevková organizácia Kultúrna a informačná agentúra bola zriadená mestom zriaďovacou listinou dňa 16.11.1995 s účinnosťou od 1.1.1996. Štatutárnym zástupcom organizácie je riaditeľ, ktorého na návrh primátora menuje mestské zastupiteľstvo. Predmetom činnosti organizácie je tvorba a organizovanie kultúrnych podujatí, zabezpečovanie a koordinácia činnosti umeleckej tvorivosti, prevádzka múzeí a galérií, zabezpečovanie audiovizuálnych programov, prevádzka kina a internetu, tvorba a organizovanie kultúrno-spoločenských podujatí pre potreby mesta, výroba plagátov, pútačov a oznamov, výroba a predaj mestských periodík (Teplické zvesti, a pod.), kopírovacie a reprografické služby, tvorba a výroba rozhlasových relácií do mestského rozhlasu, informačné služby pre občanov a návštevníkov mesta, organizovanie kurzov, školení, vzdelávacích, športových a rekreačných aktivít.  Od 1.1. 2008 KIA rozhodnutím mestského zastupiteľstva zanikla a nahradilo ju Oddelenie kultúry, športu a informácií. Od 1. 1. 2016 bolo odddelenie premenované na Oddelenie kultúry a športu.

 

 • Programové oddelenie a mesačník Teplické zvesti Telefón č. 043/490 6060
 • Mestská knižnica Telefón č. 043/492 2727
 • Galéria Mikuláša Galandu Telefón č. 043/492 4270
 • Mestský rozhlas Telefón č. 043/490 6049
 • Turistické informačné centrum Telefón č. 043/490 6049

 

Oddelenie kultúry
Telefón č. 043/490 6060, kontaktné osoby: Ing. Peter Prokša - vedúci oddelenia
Milan Miazdra - informatik MsÚ
 
Zabezpečuje:
 • Usporiadanie kultúrnych a spoločenských programov
 • Organizovanie a zabezpečovanie vystúpení miestnych súborov a kolektívov záujmovej činnosti
 • Spolupráca s miestnymi školami, telovýchovnými jednotami, spoločenskými organizáciami
 • Usporadúvanie trhov a jarmokov
 • Zabezpečovanie hosťovania divadelných súborov a pod. v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach
 • Zabezpečovanie propagácie podujatí
 • Prenájom nebytových priestorov (spoločenské sály a kultúrne domy), prenájom ozvučovacej techniky
 • Zabezpečovanie fotografovania

 

Mestská knižnica
Telefón č. 043/492 2727, kontaktné osoby: Nadežda Feriančíková, Eva Budiská
kniznica@turciansketeplice.sk

Zabezpečuje:

 • Výpožičky literatúry pre deti a dospelých (30.705 kníh, z toho beletria pre dospelých 15.270 kníh, náučná literatúra pre dospelých 8.163 kníh, detská literatúra 6.238 kníh, detská náučná literatúra 1.034 kníh)
 • Výpožičky novín a časopisov (Slovenka, Nový Život Turca, Teplické zvesti)
 • Rezervovanie literatúry
 • Výpisky z literatúry
 • Posedenie a čítanie v kľudnom prostredí čitárne


Kino TURIEC

 
Telefón č. 043 492 60 60;  0918 967 703;  0905 672 075
kontaktné osoby: Peter Prokša, Eva Budiská

Zabezpečuje:

 • Premietanie filmov štyrikrát v týždni (utorok, streda, sobota, nedeľa)
 • Využitie sály na kultúrne a spoločenské podujatia

Prevádzková doba:
utorok, streda, sobota, nedeľa od 17.00 hod., prípadne podľa aktuálneho programu kina

 
Galéria Mikuláša Galandu
Telefón č. 043/492 4270, kontaktné osoby: Zuzana Rešetárová

Externý odborný poradca galérie Mgr. Miroslav Bartoš

www.galanda.sk

Rodný dom Mikuláša Galandu (1895 – 1938), maliara, grafika a ilustrátora, bol 13. júla 1979 vyhlásený za kultúrnu pamiatku pod registračným číslom 3237 /1-2.
Priestory domu boli Turčianskou galériou v Martine upravené na výstavné účely v roku 1987.
1. júla 2001 delimitačným protokolom Turčianska galéria Martin odovzdala rodný dom Mikuláša Galandu do vlastníctva mesta Turčianske Teplice (list vlastníctva č. 1721 zo dňa 14. mája 2001).
Oficiálne otvorenie domu Mukuláša Galandu v správe Kultúrnej a informačnej agentúry mesta Turčianske Teplice sa uskutočnilo 21. marca 2002 výstavou diel Mikuláša Galandu pod názvom „Odkaz Mikuláša Galandu pre 20. storočie“.
Mestské zastupiteľstvo dňa 24. septembra 2002 uznesením 397/2002 schválilo zriaďovaciu listinu Galérie Mikuláša Galandu, ktorej základným poslaním je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať diela výtvarného umenia domáceho a zahraničného pôvodu s osobitným zreteľom na odkaz Mikuláša Galandu.


Zabezpečuje:

 • Výstavu diel Mikuláša Galandu
 • Výstavy slovenských a zahraničných umelcov
 • Kultúrne a spoločenské podujatia
 • Komorné koncerty
 • Možnosť usporiadania recepcií a prezentácií firiem


Prevádzková doba:
pondelok - zatvorené
utorok - piatok                  10.30 - 16.30
sobota - zatvorené
nedeľa                              13.00 - 17.00

 
Mestský rozhlas
Telefón č. 043/490 6049, kontaktné osoby: Zuzana Rešetárová, Dáša Fillová

Zabezpečuje:

 • Tvorbu, výrobu a zabezpečenie rozhlasových relácií
 • Informačné služby pre občanov a návštevníkov mesta

 

Telefón č. 043/490 6060, kontaktné osoby:  Eva Budiská, Viera Rusková, Peter Prokša - grafika

Informácie o meste v nasledovných rubrikách:

a) spravodajstvo
b) názory a komentáre
c) školstvo, vzdelávanie
d) kultúra
e) sociálna oblasť
f) pripravujeme
g) spomienky a blahoželania
h) šport
i) oznamy a reklama

Uzávierka príspevkov TZ vždy do 25. dňa v mesiaci.


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka