Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór

Dušan Hrivnák

- sa narodil 30. septembra 1978 v Martine. Je absolventom Obchodnej akadémie v Martine /1993 – 1997/.

Pracoval:

- v rokoch 2000 až 2002 na Národnom úrade práce Krajský úrad práce Žilina na oddelení kontroly a sťažností na pozícii kontrolór

- v rokoch 2002 až 2003 v spoločnosti PAPIRIUS s.r.o. ako obchodný zástupca

- v rokoch 2003 až 2015 pre spoločnosť Orange Slovensko, a.s. ako senior predajca firemných zákazníkov

Funkcie hlavného kontrolóra Mesta Turčianske Teplice sa ujal dňa 01.04.2015.

 

Telefón: +421 43 490 6015

E-mail:  kontrolor@turciansketeplice.sk

 

Adresa:

Mestský úrad Turčianske Teplice

Dušan Hrivnák, č.d. 56

Partizánska 1

03901 Turčianske Teplice

 

Postavenie, predpoklady na výkon funkcie, rozsah kontrolnej činnosti jej pravidlá a úlohy hlavného kontrolóra sú dané zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov o obecnom zriadení. Z podstatných skutočností uvádzame:
• Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo;
• Funkčné obdobie hlavného kontrolóra je 6 rokov;
• Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta;

• Hlavný kontrolór (HK) vykonáva kontrolu zákonnosti, hospodárnosti pri nakladaní s majetkom obce, príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených mestským zastupiteľstvom;

• Kontrole činnosti HK podlieha: mestský úrad, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom, právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie, resp. nenávratné finančné výpomoci;
 

VYBRATÉ ÚLOHY HLAVNÉHO KONTROLÓRA:
• Predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za polrok plán kontrolnej činnosti;
• Vypracúva odborné stanoviská k rozpočtu mesta a záverečnému účtu mesta;
• Predkladá mestskému zastupiteľstvu správu o výsledkoch kontroly ;
• Je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo;

 

Stanoviská

Plány kontrol HK


 

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka