Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dokumenty a smernice

Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Mesta Turčianske Teplice
 Poriadok odmeňovania.pdf (222.1 kB) (222.1 kB)

 
Príkazný list primátora č. 2/2018
 Prikaz primátora č2_2018.pdf (159.9 kB) (159.9 kB)

 
Príkazný list primátora č. 1/2018
 Príkazný list primátora mesta c 1_2018.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 Smernica č 1_2018.pdf (671.4 kB) (671.4 kB)

 
Kolektívna zmluva na rok 2018
 Kol. zmluva 2018.pdf (250.7 kB) (250.7 kB)

 
Príkazný list primátora č. 5/2017
 Príkazný list primátora5_2017-školy.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

 
Smernica č. 2/2017 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
 Smernica-účt.maj.platná od 122017.pdf (263 kB) (263 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 4/2017
 Prikaz primátora č.4_2017 na vykonanie inventarizácie Mesta Turč  Teplice za r 2017.pdf (242.6 kB) (242.6 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 3/2017
 Prikazny_list_3_2017.pdf (135.9 kB) (135.9 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 2/2017
 Prikazny_list_2_2017.pdf (93.6 kB) (93.6 kB)

 
Smernica o zásadách činnosti stálej komisie pre rozvoj bývania mesta Turčianske Teplice
 Smernica o zasadach cinnosti stalej komisie pre rozvoj byvania.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 1/2017
 Príkazný list primátora 1_2017.pdf (168.6 kB) (168.6 kB)

 
Príkazný list primátora na vykonanie inventarizácie majetku Mesta Turčianske Teplice za rok 2016
 Prikaz_primatora_1_2016.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č. 1 k smernici č. 5/2015
 Dodatok_c.1_k_smernici_c.5-2015.pdf (388.1 kB) (388.1 kB)

 
Smernica č. 3/2016 – Registratúrny poriadok Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach
 reg_poriadok_turč_teplice_2016.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Registratúrny plán
 Registraturny_plan_2016.pdf (409.5 kB) (409.5 kB)

 
Smernica č. 2/2016 o zásadách spravovania pohľadávok Mesta Turčianske Teplice
 Zásady spravovania pohľadávok mesta Turčianske Teplice.pdf (530.5 kB) (530.5 kB)

 
Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
 Inter smernica-fin kontrolaTTrok2016.pdf (819.6 kB) (819.6 kB)

 
Dodatok č.1 k smernici č. 6/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice
 Dodatok č  1 k smernici č  6_2014 o hoospodárení s fin prostriedkami.pdf (187.5 kB) (187.5 kB)

 
Kolektívna zmluva na rok 2016
 Kolektívna zmluva 2016.pdf (445.1 kB) (445.1 kB)

 
Zoznam evidovaných psov za rok 2015
 evidenci psov 2015_na web_2015.pdf (146 kB) (146 kB)

 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach
 Organizačný poriadok Mestského úradu v TurčianskychTepliciach.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Smernica č. 7/2015 o organizácii prevádzky motorových vozidiel použitých na služobné účely mesta Turčianske Teplice
 smernica_7-2015.pdf (9.4 MB) (9.4 MB)

 
Smernica č. 5/2015 o rozsahu s spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a
 smernica__5-2015.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Smernica č. 4/2015 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
 Smernica_4-2015.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Turčianske Teplice
 Zasady odmenovania predstavitelov volenych organov mesta Turcianske Teplice.pdf (854.2 kB) (854.2 kB)

 
Smernica č. 3/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 Smernica c3_2015.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Smernica č. 2/2015 o postupe pri prejednávaní škôd a uplatňovaní náhrad
 smernica_c__2_o_skodovom_konani.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Opatrenie č. 296/2014 o sumách stravného platné od 1.11.2014
 Opatrenie č.296-2014 o sumách stravného.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu a záväzkov č. 7/2014
 smernica-inventarizacia-schválená 2014.pdf (345 kB) (345 kB)

 
Dodatok č. 1 k smernici č.7/2014
 Dodatok č 1  k smernici_7-2014.pdf (355.5 kB) (355.5 kB)

 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice
 Zásady hospod  s fin prostr .pdf (419.8 kB) (419.8 kB)

 
Smernica o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
 Smernica_5_2014.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Smernica pre používanie služobných mobilných telefónov
 Smernica_4_2014.pdf (652.2 kB) (652.2 kB)

 
Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Turčianske Teplice
 Pracovný poriadok.pdf (506.7 kB) (506.7 kB)

 
Smernica k elektronickému dochádzkovému systému Mesta Turčianske Teplice
 Smernica k dochádzkovému systému Mesta Turčianske Teplice.pdf (407 kB) (407 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 1/2013
 Príkazný list primátora mesta č. 1-2013.pdf (357.7 kB) (357.7 kB)

 
Interný pokyn - metodické usmernenie
 Interny_pokyn_metodicke_usmernenie.pdf (544.1 kB) (544.1 kB)

 
Etický kódex zamestnanca Mesta Turčianske Teplice
 Etický kódex zamestnanca Mesta Turčianske Teplice.pdf (245.9 kB) (245.9 kB)

 
Smernica o sprístupňovaní informácií na žiadosť v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
 Smernica primátora mesta o zverejnovani info na ziadost.pdf (295.5 kB) (295.5 kB)

 
Smernica o manipulácii s pokladničnou hotovosťou a ceninami - Dodatok č.1
 Smernica_o_manipulacii_s_pokladnicnou_hotovostou_a_ceninami.pdf (242.9 kB) (242.9 kB)

 
Príloha č. 1 a č. 2 ku Smernici o finančnom riadení a finančnej kontrole č.2./2013.
 Prílohy č  1 a 2 platná od.pdf (261.1 kB) (261.1 kB)

 
Organizačný poriadok Mestskej polície v Turčianskych Tepliciach
 Org  poriadok MsP TR - 2013.pdf (226.4 kB) (226.4 kB)

 
Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Turčianskych Tepliciach
 Org poriadok MsP- Príloha.pdf (480.8 kB) (480.8 kB)

 
Smernica na vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Turčianske Teplice
 Smernica na vybavovanie staznosti a peticii v podmienkach samospravy.pdf (306 kB) (306 kB)

 
Príloha č.3 k smernici č.5/2011 Inventarizácia pokladne
 iPríloha č.3 inventarizacia pokladne.jpg (524.7 kB) (524.7 kB)

 
Osobitný súhlas primátora mesta na hotovosť prekračujúcu stanovený denný limit pokladne - príloha k smernici č.5/2011
 Príloha č.2 Osobitný súhlas-pokladňa.pdf (53.8 kB) (53.8 kB)

 
Špecifikácia výdavkov na reprezentačné účely
 Príloha č.1 Špecifikácia výdavkov na reprezentačné účely TR VZOR.pdf (57.8 kB) (57.8 kB)

 
Smernica O manipulácii s pokladničnou hotovosťou a ceninami č.5/2011
 smernica o manipulácii s pokladňou.pdf (174.7 kB) (174.7 kB)

 
Štatút mesta Turčianske Teplice
 Statut mesta.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Dodatok č.1 k štatútu Mesta Turčianske Teplice
 dodatok c.1 - statut mesta.pdf (399 kB) (399 kB)

 
Cestovný príkaz - tuzemský A4 - príloha č.1 smernice č 3/2011
 CP tuzemský-A4-príloha č  3e).pdf (176.9 kB) (176.9 kB)

 
Cestovný príkaz - tuzemský A5 - príloha č.2 smernice č.3/2011
 CP tuzemský-A5-príloha č  3f).pdf (150.1 kB) (150.1 kB)

 
Cestovný príkaz - zahraničný - príloha č.3 smernice č.3/2011
 CP -zahraničný-príloha č  3g).pdf (157.1 kB) (157.1 kB)

 
Opatrenie č.533 o sumách stravného - tuzemské cesty
 Opatrenie č 533-stravné tuzemsko.pdf (20 kB) (20 kB)

 
Opatrenie č. 482 o sumách stravného - zahraničné cesty
 Opatrenie č. 482-stravné zahraničie.pdf (43.9 kB) (43.9 kB)

 
Opatrenie č. 472-2011 o sumách stravného - zahraničné cesty
 Opatrenie č.472-2011-stravné zahraničie.pdf (32.2 kB) (32.2 kB)

 
Opatrenie č. 248/2012 o sumách stravného – tuzemské cesty – platné od 1.9.2012
 Opatrenie č.248-2012-stravné tuzemsko platné od 1-9-2012.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Opatrenie č.632 sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 Opatrenie č.632-náhrady mot.voz..pdf (25.2 kB) (25.2 kB)

 
Smernica o cestovných náhradách č.3/2011
 Smernica o cestovných náhradách-1 úprava.pdf (143.6 kB) (143.6 kB)

 
Zásady vydávania Teplických zvestí
 Zásady vydávania Teplických zvestí.pdf (92.3 kB) (92.3 kB)

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
 Rokovaci_poriadok_MZ.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Dodatok č.1 k rokovaciemu poriadku
 dodatok-c-1-k-rokovaciemu-poriadku.pdf (214.7 kB) (214.7 kB)

 
Nariadenie primátora mesta Turčianske Teplice pre obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému
 Nariadenie_kamerovy_system.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Príkazný list primátora o zákaze fajčenia na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí
 zakaz fajcenia.pdf (113.4 kB) (113.4 kB)

 

dnes je: 14.12.2018

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka