Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dokumenty a smernice

Smernica č.1/2019 o poskytovaní príspevku na rekreáciu
 Smernica 1_2019.pdf (170.1 kB) (170.1 kB)

 
Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Mesta Turčianske Teplice
 Zasady odmenovania poslancov 1.2.2019.pdf (445.6 kB) (445.6 kB)

 
Kolektívna zmluva na rok 2019
 Kolektivna zmluva na rok 2019.pdf (343.2 kB) (343.2 kB)

 
Komunitný plán sociálnych služieb 2018 – 2022
 Komunitný plán 2018-2022.pdf (833.2 kB) (833.2 kB)

 
Príkazný list primátora č. 2/2018
 Prikaz primátora č2_2018.pdf (159.9 kB) (159.9 kB)

 
Príkazný list primátora č. 1/2018
 Príkazný list primátora mesta c 1_2018.pdf (43.1 kB) (43.1 kB)

 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami
 Smernica č 1_2018.pdf (671.4 kB) (671.4 kB)

 
Kolektívna zmluva na rok 2018
 Kol. zmluva 2018.pdf (250.7 kB) (250.7 kB)

 
Príkazný list primátora č. 5/2017
 Príkazný list primátora5_2017-školy.pdf (94.6 kB) (94.6 kB)

 
Smernica č. 2/2017 o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku
 Smernica-účt.maj.platná od 122017.pdf (263 kB) (263 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 4/2017
 Prikaz primátora č.4_2017 na vykonanie inventarizácie Mesta Turč  Teplice za r 2017.pdf (242.6 kB) (242.6 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 3/2017
 Prikazny_list_3_2017.pdf (135.9 kB) (135.9 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 2/2017
 Prikazny_list_2_2017.pdf (93.6 kB) (93.6 kB)

 
Smernica o zásadách činnosti stálej komisie pre rozvoj bývania mesta Turčianske Teplice
 Smernica o zasadach cinnosti stalej komisie pre rozvoj byvania.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 1/2017
 Príkazný list primátora 1_2017.pdf (168.6 kB) (168.6 kB)

 
Príkazný list primátora na vykonanie inventarizácie majetku Mesta Turčianske Teplice za rok 2016
 Prikaz_primatora_1_2016.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Dodatok č. 1 k smernici č. 5/2015
 Dodatok_c.1_k_smernici_c.5-2015.pdf (388.1 kB) (388.1 kB)

 
Smernica č. 3/2016 – Registratúrny poriadok Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach
 reg_poriadok_turč_teplice_2016.pdf (2.8 MB) (2.8 MB)

 
Registratúrny plán
 Registraturny_plan_2016.pdf (409.5 kB) (409.5 kB)

 
Smernica č. 2/2016 o zásadách spravovania pohľadávok Mesta Turčianske Teplice
 Zásady spravovania pohľadávok mesta Turčianske Teplice.pdf (530.5 kB) (530.5 kB)

 
Smernica č. 1/2016 na zabezpečenie vykonávania finančnej kontroly
 Inter smernica-fin kontrolaTTrok2016.pdf (819.6 kB) (819.6 kB)

 
Dodatok č.1 k smernici č. 6/2014 o zásadách hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice
 Dodatok č  1 k smernici č  6_2014 o hoospodárení s fin prostriedkami.pdf (187.5 kB) (187.5 kB)

 
Kolektívna zmluva na rok 2016
 Kolektívna zmluva 2016.pdf (445.1 kB) (445.1 kB)

 
Zoznam evidovaných psov za rok 2015
 evidenci psov 2015_na web_2015.pdf (146 kB) (146 kB)

 
Organizačný poriadok Mestského úradu v Turčianskych Tepliciach
 Organizačný poriadok Mestského úradu v TurčianskychTepliciach.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Smernica č. 7/2015 o organizácii prevádzky motorových vozidiel použitých na služobné účely mesta Turčianske Teplice
 smernica_7-2015.pdf (9.4 MB) (9.4 MB)

 
Smernica č. 5/2015 o rozsahu s spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné a
 smernica__5-2015.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Smernica č. 4/2015 pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
 Smernica_4-2015.pdf (1.4 MB) (1.4 MB)

 
Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov mesta Turčianske Teplice
 Zasady odmenovania predstavitelov volenych organov mesta Turcianske Teplice.pdf (854.2 kB) (854.2 kB)

 
Smernica č. 3/2015 o vybavovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
 Smernica c3_2015.pdf (1.1 MB) (1.1 MB)

 
Smernica č. 2/2015 o postupe pri prejednávaní škôd a uplatňovaní náhrad
 smernica_c__2_o_skodovom_konani.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Opatrenie č. 296/2014 o sumách stravného platné od 1.11.2014
 Opatrenie č.296-2014 o sumách stravného.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Smernica na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielu a záväzkov č. 7/2014
 smernica-inventarizacia-schválená 2014.pdf (345 kB) (345 kB)

 
Dodatok č. 1 k smernici č.7/2014
 Dodatok č 1  k smernici_7-2014.pdf (355.5 kB) (355.5 kB)

 
Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta Turčianske Teplice
 Zásady hospod  s fin prostr .pdf (419.8 kB) (419.8 kB)

 
Smernica o zostavení konsolidovanej účtovnej závierky
 Smernica_5_2014.pdf (1.2 MB) (1.2 MB)

 
Smernica pre používanie služobných mobilných telefónov
 Smernica_4_2014.pdf (652.2 kB) (652.2 kB)

 
Pracovný poriadok zamestnancov Mesta Turčianske Teplice
 Pracovný poriadok.pdf (506.7 kB) (506.7 kB)

 
Smernica k elektronickému dochádzkovému systému Mesta Turčianske Teplice
 Smernica k dochádzkovému systému Mesta Turčianske Teplice.pdf (407 kB) (407 kB)

 
Príkazný list primátora mesta č. 1/2013
 Príkazný list primátora mesta č. 1-2013.pdf (357.7 kB) (357.7 kB)

 
Interný pokyn - metodické usmernenie
 Interny_pokyn_metodicke_usmernenie.pdf (544.1 kB) (544.1 kB)

 
Etický kódex zamestnanca Mesta Turčianske Teplice
 Etický kódex zamestnanca Mesta Turčianske Teplice.pdf (245.9 kB) (245.9 kB)

 
Smernica o sprístupňovaní informácií na žiadosť v zmysle § 14 zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov
 Smernica primátora mesta o zverejnovani info na ziadost.pdf (295.5 kB) (295.5 kB)

 
Smernica o manipulácii s pokladničnou hotovosťou a ceninami - Dodatok č.1
 Smernica_o_manipulacii_s_pokladnicnou_hotovostou_a_ceninami.pdf (242.9 kB) (242.9 kB)

 
Príloha č. 1 a č. 2 ku Smernici o finančnom riadení a finančnej kontrole č.2./2013.
 Prílohy č  1 a 2 platná od.pdf (261.1 kB) (261.1 kB)

 
Organizačný poriadok Mestskej polície v Turčianskych Tepliciach
 Org  poriadok MsP TR - 2013.pdf (226.4 kB) (226.4 kB)

 
Príloha č. 1 k Organizačnému poriadku Mestskej polície v Turčianskych Tepliciach
 Org poriadok MsP- Príloha.pdf (480.8 kB) (480.8 kB)

 
Smernica na vybavovanie sťažností a petícií v podmienkach samosprávy mesta Turčianske Teplice
 Smernica na vybavovanie staznosti a peticii v podmienkach samospravy.pdf (306 kB) (306 kB)

 
Príloha č.3 k smernici č.5/2011 Inventarizácia pokladne
 iPríloha č.3 inventarizacia pokladne.jpg (524.7 kB) (524.7 kB)

 
Osobitný súhlas primátora mesta na hotovosť prekračujúcu stanovený denný limit pokladne - príloha k smernici č.5/2011
 Príloha č.2 Osobitný súhlas-pokladňa.pdf (53.8 kB) (53.8 kB)

 
Špecifikácia výdavkov na reprezentačné účely
 Príloha č.1 Špecifikácia výdavkov na reprezentačné účely TR VZOR.pdf (57.8 kB) (57.8 kB)

 
Smernica O manipulácii s pokladničnou hotovosťou a ceninami č.5/2011
 smernica o manipulácii s pokladňou.pdf (174.7 kB) (174.7 kB)

 
Štatút mesta Turčianske Teplice
 Statut mesta.pdf (3.5 MB) (3.5 MB)

 
Dodatok č.1 k štatútu Mesta Turčianske Teplice
 dodatok c.1 - statut mesta.pdf (399 kB) (399 kB)

 
Cestovný príkaz - tuzemský A4 - príloha č.1 smernice č 3/2011
 CP tuzemský-A4-príloha č  3e).pdf (176.9 kB) (176.9 kB)

 
Cestovný príkaz - tuzemský A5 - príloha č.2 smernice č.3/2011
 CP tuzemský-A5-príloha č  3f).pdf (150.1 kB) (150.1 kB)

 
Cestovný príkaz - zahraničný - príloha č.3 smernice č.3/2011
 CP -zahraničný-príloha č  3g).pdf (157.1 kB) (157.1 kB)

 
Opatrenie č.533 o sumách stravného - tuzemské cesty
 Opatrenie č 533-stravné tuzemsko.pdf (20 kB) (20 kB)

 
Opatrenie č. 482 o sumách stravného - zahraničné cesty
 Opatrenie č. 482-stravné zahraničie.pdf (43.9 kB) (43.9 kB)

 
Opatrenie č. 472-2011 o sumách stravného - zahraničné cesty
 Opatrenie č.472-2011-stravné zahraničie.pdf (32.2 kB) (32.2 kB)

 
Opatrenie č. 248/2012 o sumách stravného – tuzemské cesty – platné od 1.9.2012
 Opatrenie č.248-2012-stravné tuzemsko platné od 1-9-2012.pdf (22.7 kB) (22.7 kB)

 
Opatrenie č.632 sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 Opatrenie č.632-náhrady mot.voz..pdf (25.2 kB) (25.2 kB)

 
Smernica o cestovných náhradách č.3/2011
 Smernica o cestovných náhradách-1 úprava.pdf (143.6 kB) (143.6 kB)

 
Zásady vydávania Teplických zvestí
 Zásady vydávania Teplických zvestí.pdf (92.3 kB) (92.3 kB)

 
Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva
 Rokovaci_poriadok_MZ.pdf (3.4 MB) (3.4 MB)

 
Dodatok č.1 k rokovaciemu poriadku
 dodatok-c-1-k-rokovaciemu-poriadku.pdf (214.7 kB) (214.7 kB)

 
Nariadenie primátora mesta Turčianske Teplice pre obsluhu a prevádzku monitorovacieho kamerového systému
 Nariadenie_kamerovy_system.pdf (1.6 MB) (1.6 MB)

 
Príkazný list primátora o zákaze fajčenia na pracovisku a v jeho bezprostrednom okolí
 zakaz fajcenia.pdf (113.4 kB) (113.4 kB)

 

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka