Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Pár slov na úvod

Mesto Turčianske Teplice v súčasnosti pripravuje nový Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (ďalej len "PHSR") na obdobie rokov 2014-2020. Predchádzajúci PHSR bol pripravený na obdobie 2007 až 2013. Z uvedených informácií logicky vyplýva, že by už mal byť kontinuálne platiť PHSR na obdobie rokv 2014-2020, v tomto prípade však mesto nemohlo začať pripravovať PHSR na toto nasledujúce obdobie, pretože ešte nebola schválená metodika na jeho prípravu a realizáciu. Metodika na vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce/obcí/VÚC je platná od dňa 04.08.2014 a jej prílohy boli publikované dňa 18.08.2014 Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

 

PHSR mesta spolu s územným plánom konkrétneho územia je základným a kľúčovým dokumentom pre riadenie samosprávy vychádzajúcim z poznania situácie a konkrétnych potrieb občanov, podnikateľov, záujmových skupín a ďalších subjektov v území formuluje svoju predstavu o budúcnosti spolu s činnosťami a projektmi na jej zabezpečenie. Tento dokument sa spracováva na obdobie spravidla 7 rokov s dlhodobým výhľadom na 10 – 14 rokov, pričom je výsledkom strategického plánovania.
 

Cieľom PHSR je sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, príp. rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a pod. Z tohto dôvodu je veľmi nevyhnuté, aby sa do prípravy PHSR zapojil čo najväčší počet obyvateľov nášho mesta, či už prostredníctvom:

  • prieskumu verejnej mienky : online formou alebo vyplnením dotazníka,
  • na stretnutiach riadiaceho týmu s občanmi mesta v jednotlivých mestských častiach,
  • príp. inou formou - napr. osobnou návštevou na Mestskom úrade, zasielaním dotazov a nápadov bežnou korešpondeciou príp. e-mailom.

 

PHSR je program cielených opatrení navrhnutý pre oživenie:

  • sociálneho,
  • ekonomického a
  • kultúrneho rozvoja mesta.

 

 


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka