Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Turčianske Teplice

SMS informačný systém - podrobnosti

Aplikácia VIRTUALNE - podrobnosti

 


 

Správy

Pozvánka na verejné prerokovanie správy o hodnotení navrhovanej činnosti - Rýchlostná cesta R3 Mošovce - Horná ŠtubňaVytlačiť
 

Turčianske Teplice, 1. 7. 2019 - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako navrhovateľ navrhovanej činnosti rýchlostnej cesty R3 Mošovce - Horná Štubňa, v spolupráci so zástupcami dotknutých obcí v súlade s §34 ods.(2), ods.(3) a ods.(5), zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v znení neskorších predpisov, zvoláva spoločné verejné prerokovanie Správy o hodnotení vplyvov na životné prostredie navrhovanej činnosti, ktoré sa uskutoční dňa

17.7.2019 (streda) o 17:00 
v budove mestského úradu Turčianske Teplice, v priestore sály kultúrneho domu
 
Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice

Rozdeľovník

 • Príslušný orgán
 1. Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 • Rezortný orgán
 1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, odbor cestnej infraštruktúry, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
 • Povoľujúci orgán
 1. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám. Slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava
 • Dotknutý orgán
 1. Mestský úrad Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, 039 01 Turčianske Teplice
 2. Obecný úrad Mošovce, Kollárovo námestie, 038 21 Mošovce
 3. Obecný úrad Rakša, Rakša 81, 039 01 Turčianske Teplice
 4. Obecný úrad Háj, Háj 176,039 01 Turčianske Teplice
 5. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, útvar vedúceho hygienika rezortu, Námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava
 6. Úrad žilinského samosprávneho kraja, Kamenského 48, 011 09 Žilina
 7. Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina
 8. Okresný úrad Turčianske Teplice, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ul.SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
 9. Okresný úrad Martin so sídlom v Turčianskych Tepliciach, úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií, ul. SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
 10. Okresný úrad Martin, Pozemkový a lesný odbor, P.Mudroňa 45,036 01 Martin
 11. Okresný úrad Turčianske Teplice, odbor krízového riadenia, ul.SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice
 12. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine, Kuzmányho 27, 036 80 Martin
 13. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia železničnej dopravy a dráh, námestie slobody 6, P.O.Box 100, 810 05 Bratislava
 14. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Úrad správy majetku štátu, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
 15. Dopravný úrad, Divízia civilného letectva, Letisko M.R. štefánika, 823 05 Bratislava
 16. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Martine, Viliama Žingora 30, 036 01 Martin
 17. Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 18. Okresný úrad Žilina, odbor krízového riadenia, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 19. Okresný úrad Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 20. Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 21. Okresný úrad Žilina, pozemkový a lesný odbor, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina
 22. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel, Limbová 2, P.O.BOX 52, 837 52 Bratislava 37
 23. Klub priateľov horskej cyklistiky Turčianske Teplice, Slobody 362/70, 039 01 Turčianske Teplice,
 24. Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s.; ul. SNP 519,039 12 Turčianske Teplice
 25. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bukureštská 4, 811 04 Bratislava
 26. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
 27. Štátna ochrana prírody SR, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica
 28. Envigeo, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica
 29. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Odbor environmentálnych činností, Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

 
 

 

Kultúrne podujatia

19.10.2019   17:00

plagat_ya_elbi.jpg

Sála kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach

Ya Elbi

Srdečne Vás pozývame na 6.ročník orientálnej show Ya elbi, v ktorej sa Vám predstaví viac ako 25 skvelých tanečníc.

Naše pozvanie prijali:
- Džamál (Trenčín)
- Anthea (Považská Bystrica)
- Dani ...


 

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

1.1.2019 - 31.12.2020  

logo-kultúrne podujatia.jpg

Kultúrny dom Turčianske Teplice

Ponuka predstavení

Aktuálnu ponuku predstavení konaných v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach nájdete na stránke www.kulturateplice.sk


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka