Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Turčianske Teplice

Beh zdravia 2019 - informácie, propozície, registrácia


 

Správy

Mestské zastupiteľstvo zasadne druhýkrátVytlačiť
 

Erb mesta

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

II. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  17. 4. 2019 o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Správa o činnosti Mestskej polície  za rok 2018
 6. Rozpočtové opatrenia na rok 2019 ( Rozpočtové opatrenie č. 2/2019, 3/2019)
 7. VZN  č. 2/2019, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Turčianske Teplice
 8. Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 9. Návrh na ocenenie významných osobností mesta Cenou mesta a Cenou primátora 
 10. Návrh mesta Turčianske Teplice na udelenie štátneho vyznamenania Jozefovi Lettrichovi, rodákovi z Turčianskych Teplíc
 11. Prevody a prenájmy majetku

a) Dodatok k Nájomnej zmluve so spoločnosťou Technické služby s.r.o.

 1. Rôzne

a) Informácia primátora z činnosti úradu

 1. Záver

 

Mgr. Igor Hus, primátor mesta, v.r.


 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

1.1.2019 - 31.12.2020  

logo-kultúrne podujatia.jpg

Kultúrny dom Turčianske Teplice

Ponuka predstavení

Aktuálnu ponuku predstavení konaných v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach nájdete na stránke www.kulturateplice.sk


 

7.3. - 10.5.2019  

10.jpg

Galéria Mikuláša Galandu

Miroslav Bárdi - Miroslav Bartoš: V KRAJINE

Galéria Mikuláša Galandu vás pozýva do svojich priestorov na výstavu obrazov - Miroslav Bárdi - Miroslav Bartoš: V KRAJINE
http://portal.galanda.sk/?id_menu=32405


 

Hornoturčiansky ples 2019

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša


 
 
bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 

 
Položky 1-12 z 20

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka