Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Turčianske Teplice

Termálne kúpalisko Vieska - dnes otvorené


 

Správy

IV. zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Erb mesta

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

IV. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  20. 6. 2019 o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019
 6. Rozbor výsledkov hospodárenia Mesta Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o. za rok 2018
 7. Rozbor výsledkov hospodárenia škôl a školských zariadení za rok 2018
 8. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2018, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2018, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2018, Hodnotiaca správa za rok 2018
 9. Rozdelenie a schválenie použitia rezervného fondu
 10. Informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. za rok 2018
 11. Rozpočtové opatrenie č. 6/2019
 12. Návrh Dodatku č. 7 k VZN Mesta Turčianske Teplice č. 2/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 13. Prevody a prenájmy majetku

a) Prevod nehnuteľného majetku – Vladimír Ujházy a manželkou (71 m2)
b) Prevod nehnuteľného majetku – Silvia Lukáčová (113 m2)
c) Prevod nehnuteľného majetku – vysporiadanie pozemkov pod garážami ul.Slobody
d) Žiadosť o predĺženie nájmu – Klub stolných tenistov
e) Žiadosť o prenájom priestorov – Turčiansky mariášový klub

 1. Rôzne

a) informácia primátora mesta z činnosti úradu

 1. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

1.1.2019 - 31.12.2020  

logo-kultúrne podujatia.jpg

Kultúrny dom Turčianske Teplice

Ponuka predstavení

Aktuálnu ponuku predstavení konaných v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach nájdete na stránke www.kulturateplice.sk


 

Beh zdravia - 40. ročník

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša


 
 
bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša


 
 
bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša

bez názvu


Autor: Peter Prokša


 
 

 
Položky 1-12 z 21

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka