Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Turčianske Teplice

SMS informačný systém - podrobnosti

Aplikácia VIRTUALNE - podrobnosti

 


 

Správy

V. zasadnutie mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Erb mesta

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

V. zasadnutie  Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  12. 9. 2019 o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok 2019
 6. Monitorovacia správa za L polrok 2019, Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta za I. polrok roku 2019
 7. Rozpočtové opatrenia č. 7/2019 a 8/2019.
 8. Správa komisie na ochranu verejného zauJmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov územnej samosprávy v zmysle zákona č. 397 /2004 Z.z. pre konflikt záujmov v platnom znení za rok 2018
 9. Informácia o Príkaze primátora na vykonanie inventarizácie majetku za rok 2019
 10. Postúpenie pohľadávky Mesta Turčianske Teplice evidovanej voči Združeniu obcí Horného Turca na spoločnosť Technické služby Turčianske Teplice s.r.o.
 11. Informácia primátora mesta o Rozhodnutí o organizačnej zmene č. 601-2276 zo dňa 23.8.2019
 12. Program odpadového hospodárstva Mesta Turčianske Teplice na roky 2016-2020
 13. Prevody a prenájmy

a) Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku -Peter Gavomík
b) Zverejnenie zámeru - odpredaj pozemku - Milan Paško
c) Zmluva o zriadení vecného bremena - Martin Fmo s manželkou
d) Zmluvy o spolupráci - vysporiadanie pozemkov - URBAR Vieska - Mesto Turčianske Teplice- prenájom pozemku pod chodníkom , k. ú. Dolná Štubňa
e) Zmluvy o spolupráci - vysporiadanie pozemkov - URBAR Vieska - Mesto Turčianske Teplice - prenájom pozemku pri MFK Tepličan
f) Zverejnenie zámeru - zámena pozemkov s finančným doplatkom - WOOD­HOUSE
g) Obchodná verejná súťaž - Prenájom nebytových priestorov1 ul. Partizánska (bývalé záhradkárstvo)

 1. Rôzne

a) Informácia primátora mesta z činnosti úradu

 1. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

1.1.2019 - 31.12.2020  

logo-kultúrne podujatia.jpg

Kultúrny dom Turčianske Teplice

Ponuka predstavení

Aktuálnu ponuku predstavení konaných v kultúrnom dome v Turčianskych Tepliciach nájdete na stránke www.kulturateplice.sk


 

4.9. - 15.10.2019  

MK-poster.jpg

Galéria Mikuláša Galandu

Marián Krnáč...

Galéria Mikuláša Galandu vás pozýva na výstavu koláží, asambláží a fotografií Mariána Krnáča. Výstava potrvá v galérii do 15. 10. 2019.
http://portal.galanda.sk/?id_menu=32405


 

10.10.2019   17:00

Eva Máziková.JPG

Sála kultúrneho domu v Turčianskych Tepliciach

Eva Máziková

Mesto Turčianske Teplice pozýva obyvateľov a návštevníkov mesta pri príležitosti mesiaca úcty k starším na koncert Evy Mázikovej. Koncert sa začne o 17:00, lístky si môžete kúpiť online na stránke www ...


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka