Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Turčianske Teplice

Správy

VIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Turčianske Teplice, 12. 12. 2018

erb mesta.png

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

VIII. zasadnutie

 Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  18. 12. 2018 o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019
 6. Konsolidovaná Výročná správa Mesta Turčianske Teplice za rok 2017
 7. Rozpočtové opatrenia  č. 11/2018, 12/2108, 13/2018,14/2018,15/2018
 8. Návrh rozpočtu Mesto v zastúpení Teplico s.r.o. na rok 2019, Návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2019, návrh Programového rozpočtu Mesta Turčiankse Teplice na roky 2019-2021
 9. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Turčianske Teplice  na roky 2018-2022
 10. Schválenie rámcového plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2019
 11. Plat primátora
 12. Informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora
 13. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva
 14. Zriadenie Mestskej rady a voľba jej členov
 15. Zrušenie doterajších komisií, zriadenie komisií, voľba predsedov a členov vybratých komisií
 16. Odvolanie členov rád škôl a voľba nových členov
 17. Odvolanie členov Redakčnej rady Teplických zvestí a voľba nových členov
 18. Schválenie sobášiacich, určenie obradnej miestnosti a sobášnych dní
 19. Prevody a prenájmy

a) Odkúpenie časti pozemkov pod novovybudovaný chodník na ul. Červenej armády

b) Uzavretie Zmluvy o zriadení vecného bremena v prospech Stredoslovenská                              distribučná, a.s

            c) Zriadenie vecného bremena v prospech SPP z titulu rekonštrukcie cesty I/65

 1. Rôzne

a) Plán zimnej údržby – informácia konteľa spoločnosti Technické služby

b) Informácia primátora z činnosti úradu

 1. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

Cesta rozprávkovým lesom 2018

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 

 
Položky 1-12 z 15

dnes je: 13.12.2018

meniny má: Lucia

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka