Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Turčianske Teplice

Kúpalisko Vieska - dnes zatvorené

jansky_ohen.png


 

Správy

Štvrté zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Turčianske Teplice, 20. 6. 2018

erb mesta.png

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

IV. zasadnutie

 Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  28. 06. 2018 o 15.00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2018
 6. Zásady odmeňovania predstaviteľov volených orgánov Mesta Turčianske Teplice
 7. Rozbor výsledkov hospodárenia Mesta Turčianske Teplice v zastúpení Teplico, s.r.o.  za rok 2017
 8. Rozbor výsledkov hospodárenia škôl  a školských zariadení za rok 2017
 9. Záverečný účet Mesta Turčianske Teplice za rok 2017, stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Turčianske Teplice za rok 2017, správa nezávislého audítora k účtovnej závierke za rok 2017, Hodnotiaca správa za rok 2017
 10. Čerpanie rezervného fondu na kapitálové investície a finančné operácie v roku 2018
 11. Informácia o hospodárskom výsledku spoločnosti Technické služby Turčianske Teplice s.r.o. za rok 2017
 12. Rozpočtové opatrenia č. 4/2018, 5/2018, 6/2018
 13. Schválenie Smernice Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
 14. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Turčianske Teplice č. 4/2008 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov škôl a školských zariadení
 15. Prevody a prenájmy majetku

a) Nájomný bytový dom Horné Rakovce – výstavba formou kúpy zo ŠFRB a MVaRR SR

b) Nájomná zmluva – Klub stolného tenisu (objekt KaSS)

c) Obchodná verejná súťaž – odpredaj pozemku na ul. Červenej armády

d) Zámena pozemkov –Jaroslav Rešetár

e) OVS prenájom nebytových priestorov  za MsÚ  (12,5 m2)

 1. Rôzne

a) Informácia primátora z činnosti úradu

 1. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

16.5. - 22.6.2018   17.00 hod.

plagat_zus_dospelaci.jpg

Galéria Mikuláša Galandu

Dospeláci

Základná umelecká škola a Galéria Mikuláša Galandu vás pozývajú na výstavu dospelákov.


 

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

39. ročník Behu zdravia

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 

 
Položky 1-12 z 20

Memoriál Petra Vričana - TURIECKAP (16)

25. výročie DFS Lúčik (17)

Návšteva prezidenta Andreja Kisku (18)

Ukončenie miniligy 2017/2018 (33)

Hornoturčiansky ples 2018 (34)

Silvester 2017 (10)

Vianočný koncert 2017 (23)

Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka (18)

Rozsvietenie prvej sviečky na adventnom venci (10)

Beh na Čremošnianske lazy (18)

Svätomartinská zabíjačka (19)

Ya elbi (5)

Úcta k starším - Kysucký prameň (9)

Vernisáž v Galérii Mikuláša Galandu (9)

Hasičská súťaž O pohár primátora, O pohár prednostu (21)

73. výročie SNP (17)

Hornoturčianske dožinkové slávnosti 2017 (19)

Dni mesta 2017 (45)

Bezpečne a zdravo 2017 (13)

Cesta rozprávkovým lesom 2017 (13)

Beh zdravia 2017 (22)

Koncert Márie Čírovej pre školu (7)

Pietna spomienka na oslobodenie mesta (8)

Mesto (27)

Historické fotografie (26)

Mesto v zime (6)

Kúpele (9)

Okolie (3)


dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka