Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Turčianske Teplice

100. výročie vzniku Česko-Slovenskavoľby do orgánov samosprávy 2018 - info


 

Správy

Výberové konanie na post príslušníka mestskej polícieVytlačiť
 

Turčianske Teplice 14. 11. 2017 - Mesto Turčianske Teplice so sídlom Partizánska ul. 413/1, Turčianske Teplice v súlade s ustanoveniami § 6 ods.1 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta na Mestskom úrade v Turčianskych Tepliciach:

Názov funkcie:

príslušník mestskej polície

 

Rozsah pracovného úväzku:

plný úväzok 1,0

 

Organizačný útvar:

Mestská polícia mesta Turčianske Teplice

 

Kvalifikačné predpoklady:

úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitou

 

Iné kritériá a požiadavky:

- vek nad 21 rokov

- bezúhonnosť

- zdravotná, duševná a telesná spôsobilosť

-samostatnosť, vysoké pracovné nasadenie, komunikatívnosť, analytické myslenie, flexibilnosť a zodpovednosť

- znalosť úradného jazyka slovom a písmom

- znalosť práce s PC (Word, Excel,Outlook, Internet)

- vodičské oprávnenie skupiny B (prax min. 1 rok)

 

Ďalšie podmienky, ktorých splnenie je výhodou:

- odborná spôsobilosť v súlade so zákonom č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

- zbrojný preukaz na držanie zbrane a streliva za účelom výkonu činnosti príslušníka MsP

 

Charakteristika pracovného miesta:

Výkon hliadkovej služby zameraný na ochranu života, zdravia a majetku občanov mesta, zabezpečovanie verejného poriadku v meste a riešenie priestupkov, plnenie úloh na úseku prevencie ako aj iných úloh vyplývajúcich pre príslušníka mestskej polície zo zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Práca je vykonávaná na zmeny.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania

2. Štruktúrovaný životopis

3. Motivačný list

4. Výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/

5. Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

6. Doklad o získaní odbornej spôsobilosti /ak ju uchádzač získal/

7. Písomný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom výberového konania v súlade

s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov

 

Predpokladaný nástup:

Od 1.2.2018

 

Dátum a miesto podania žiadosti o zaradenie do výberového konania:

Uchádzači o pracovné miesto doručia svoje žiadosti o zaradenie do výberového konania najneskôr do 29.12. 2017 do 12,00 hod. v uzatvorenej obálke s označením „VÝBEROVÉ KONANIE – PRÍSLUŠNÍKMESTSKEJ POLÍCIE  -  NEOTVÁRAŤ“ na adresu:

Mestský úrad Turčianske Teplice

Partizánska ul.413/1

0309 01 Turčianske Teplice


 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

Cesta rozprávkovým lesom 2018

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 

 
Položky 1-12 z 15

dnes je: 22.10.2018

meniny má: Sergej

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka