Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Turčianske Teplice

Zimné podujatia v Turčianskych Tepliciach


 

Správy

Deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Turčianske Teplice, 7. 12. 2017 

erb mesta.png

 

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

IX. zasadnutie

 Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  14. 12. 2017 o 9,00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 6. Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2016
 7. Návrh Všeoebecne záväzného nariadenia Mesta Turčianske Teplice o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Turčianske Teplice
 9. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017, 12/2017, 13/2017
 10. Návrh rozpočtu Mesto v zastúpení Teplico s.r.o. na rok 2018, Návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2018, návrh programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na roky 2018 – 2020
 11. Schválenie rámcového plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018
 12. Schválenie návrhu na vyradenie majetku za rok 2017
 13. Prevody, prenájmy majetku

a) Nájomná zmluva so spoločnosťou Technické služby s.r.o.

b) Zmluva o spolufinancovaní obnovy nebytových priestorov mesta, ul. Partizánska  č. 404

 1. Rôzne

a) Informácia primátora mesta z činnosti úradu

 1. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

30.11.2017 - 13.1.2018  

dec 2017.JPG

Turčianske Teplice

Zimné poduajtia v Turčianskych Tepliciach

V zimnom období sme pre vás pripravili:
Advent 2017 - Zapálenie prvej sviečky na adventnom venci, 3. 12. 2017 o 15:30 pred mestským úradom

Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka, 6. ...


 

nestanovený  

nov 2017-web.jpg

Novembrové podujatia v Turčianskych Tepliciach

V novembri vás pozývame na tieto podujatia:

Reformačný koncert - koncert žiakov ZUŠ Turčianske Teplice a ich hostí v Ev. kostole v Háji - 5. 11. 2017 o 17:00

Snow Film Fest - prehliadka najlepší ...


 

Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann


 
 
bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann


 
 
bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann

bez názvu


Autor: Miriam Hechelmann


 
 

 
Položky 1-12 z 18

dnes je: 14.12.2017

meniny má: Branislava, Bronislava

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka