Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Turčianske Teplice

Správy

Siedme zasadnutie Mestského zatupiteľstvaVytlačiť
 

Turčianske Teplice, 18. 9. 2017 

erb mesta.png

 

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

VII. zasadnutie

 Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  21. 9. 2017 o 15,00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta za I. polrok 2017
 5. Monitorovacia správa za I. polrok 2017 - Vyhodnotenie  plnenia rozpočtu mesta za I. polrok roku 2017,
 6. Rozpočtové opatrenie č. 9/2017
 7. Koncepcia školského systému v meste Turčianske Teplice
 8. Prerokovanie Upozornenia prokurátora pre porušenie ust.§81 ods.3, §135 ods.15 Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších zmien
 9.  a) Prerokovanie Protestu prokurátora proti VZN č. 2/2015 o poplatku za                            znečisťovanie ovzdušia pevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

b) Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2015 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia                          prevádzkovateľmi malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

 1. Prevody a prenájmy

a) Vysporiadanie  pozemkov pod bytovým domom a okolím – ul. Slobody

b) Zmluva o nájme nehnuteľnosti – Michaela Mesiarkinová

c) Uzavretie kúpnej zmluvy – pozemky pod chodníkom ul. Č. armády (Gálik)

d) Obchodná verejná súťaž – odpredaj časti parc. C-KN 430/5, k.ú. Diviaky

e) Obchodná verejná súťaž – odpredaj časti parc. C-KN 375/1, k.ú. Turč.Teplice, ul. Partizánska

f) Obchodná verejná súťaž – prenájom časti parc. C-KN 534/2, k.ú. Dolná Štubňa

 1.     a) Informácia primátora mesta z činnosti úradu
 2. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

13.10. - 26.11.2017   16:00

01_v2.png

Galéria Mikuláša Galandu

Zlatica Plešková - Jurisová: OD KRAJINY K ŠPERKU – OD ŠPERKU KU KRAJINE

Galéria Mikuláša Galandu vás pozýva na výstavu obrazov, keramiky a šperkov Zlatice Pleškovej - Jurisovej, ktorá bude v galérii od 13. 10. do 26. 11.
www.galanda.sk ...


 

73. výročie SNP

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-12 z 17

dnes je: 20.10.2017

meniny má: Vendelín

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka