Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Turčianske Teplice

Termálne kúpalisko Vieska - dnes otvorené


 

Správy

Deviate zasadnutie Mestského zastupiteľstvaVytlačiť
 

Turčianske Teplice, 7. 12. 2017 

erb mesta.png

 

Primátor mesta Turčianske Teplice

Mgr. Igor Hus

z v o l á v a

v zmysle ustanovenia § 12  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení

IX. zasadnutie

 Mestského zastupiteľstva mesta Turčianske Teplice

na  14. 12. 2017 o 9,00 hod.

v zasadačke Mestského úradu Turčianske Teplice na  I. poschodí

a predkladá nasledovný návrh programu:

 

 

 1. Otvorenie
 2. Kontrola plnenia úloh a uznesení, odpovede na interpelácie
 3. Interpelácie poslancov, diskusia občanov mesta
 4. Správa hlavného kontrolóra mesta z vykonaných kontrol za posledné obdobie
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2018
 6. Konsolidovaná výročná správa mesta za rok 2016
 7. Návrh Všeoebecne záväzného nariadenia Mesta Turčianske Teplice o niektorých podmienkach držania psov na území mesta
 8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území mesta Turčianske Teplice
 9. Rozpočtové opatrenie č. 11/2017, 12/2017, 13/2017
 10. Návrh rozpočtu Mesto v zastúpení Teplico s.r.o. na rok 2018, Návrh rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na rok 2018, návrh programového rozpočtu Mesta Turčianske Teplice na roky 2018 – 2020
 11. Schválenie rámcového plánu zasadnutí mestského zastupiteľstva na rok 2018
 12. Schválenie návrhu na vyradenie majetku za rok 2017
 13. Prevody, prenájmy majetku

a) Nájomná zmluva so spoločnosťou Technické služby s.r.o.

b) Zmluva o spolufinancovaní obnovy nebytových priestorov mesta, ul. Partizánska  č. 404

 1. Rôzne

a) Informácia primátora mesta z činnosti úradu

 1. Záver

 
 

 

Kultúrne podujatia

1.1.2015 - 31.12.2020  

kino Turiec-3_D_resize.png

Kino Turiec

Program kina

Filmovú ponuku kina Turiec nájdete na jeho oficiálnej stránke - www.kinoturiec.sk


 

26.6. - 10.8.2018   17:00

03.jpg

Galéria Mikuláša Galandu

Slavomíra Vlasová - Fashion At The Gallery

Mesto Turčianske Teplice vás pozýva na výstavu kolekcie Slavomíry Vlasovej Fashion At The Gallery.
www.galanda.sk ...


 

39. ročník Behu zdravia

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 
bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich

bez názvu


Autor: Ľudovít Lettrich


 
 

 
Položky 1-12 z 20

Memoriál Petra Vričana - TURIECKAP (16)

25. výročie DFS Lúčik (17)

Návšteva prezidenta Andreja Kisku (18)

Ukončenie miniligy 2017/2018 (33)

Hornoturčiansky ples 2018 (34)

Silvester 2017 (10)

Vianočný koncert 2017 (23)

Vítanie Mikuláša a rozsvietenie vianočného stromčeka (18)

Rozsvietenie prvej sviečky na adventnom venci (10)

Beh na Čremošnianske lazy (18)

Svätomartinská zabíjačka (19)

Ya elbi (5)

Úcta k starším - Kysucký prameň (9)

Vernisáž v Galérii Mikuláša Galandu (9)

Hasičská súťaž O pohár primátora, O pohár prednostu (21)

73. výročie SNP (17)

Hornoturčianske dožinkové slávnosti 2017 (19)

Dni mesta 2017 (45)

Bezpečne a zdravo 2017 (13)

Cesta rozprávkovým lesom 2017 (13)

Beh zdravia 2017 (22)

Koncert Márie Čírovej pre školu (7)

Pietna spomienka na oslobodenie mesta (8)

Mesto (27)

Historické fotografie (26)

Mesto v zime (6)

Kúpele (9)

Okolie (3)


dnes je: 16.7.2018

meniny má: Drahomír

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka